Projekteringsingenjör – BIM Anläggning, 400 YH-poäng

Information

Startdatum

22 augusti 2022

Sista ansökningsdag

18 april 2022

Utbildningslängd

400 YH-poäng

Kurslokal

Uppsala, Bergsbrunnagatan 20

Antal platser

35 st

Idag finns ett mycket stort behov av projekterings- och anläggningsingenjörer, särskilt med kompetens inom det framtida digitala byggandet, BIM. Behovet kommer främst av kravet bygga fler och mer innovativa bostäder samt omfattande infrastrukturella satsningar. Dessutom antas kompetensbehovet öka specifikt inom digitalt byggande. Flera till varandra kopplade aktörer kan på så sätt samverka smidigare, effektivare och helt oberoende kring förändringar och materialval.

Utbildningens innehåll

Utbildningen syftar till att utveckla färdigheter i beräkningar och anpassningar inom anläggningsteknik, hela den obrutna digitala byggkedjan samt samverkan med andra involverade yrkesroller.

LIA

Utbildningen innehåller två längre LIA-perioder. De studerande har möjlighet att själva söka LIA-placering, men vi ifrån anordnaren har ansvaret för att ordna LIA-placering för samtliga studerande som uppfyller kraven på godkända kurser.

Kurser, YH-poäng (5 YH-poäng/vecka)

 • 3D modellering, anläggning, 40 YH-poäng
 • Arbetsplatsförlagt examensarbete, 20 YH-poäng
 • BIM samordning, 15 YH-poäng
 • BIM Teori, AI och klassificeringssystem, 20 YH-poäng
 • Branschanpassad matematik, 20 YH-poäng
 • Byggprocessen och dess digitala hjälpmedel, 20 YH-poäng
 • Byggtekniska lösningar, 30 YH-poäng
 • Entreprenadjuridik och upphandling, 10 YH-poäng
 • Kostnadskalkyl och inköp med BIM verktyg, 20 YH-poäng
 • LIA 1, 50 YH-poäng
 • LIA 2, Digitalisering av anläggningsarbete i byggprocessen, 50 YH-poäng
 • Projekteringsmetodik, anläggning, 40 YH-poäng
 • Projektsamarbete, 10 YH-poäng
 • VR, AR och punktmoln, 15 YH-poäng
 • Väg- och VA-projektering, 40 YH-poäng

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Undervisning

Bunden, men med satellitupplägg.

Utbildningen har ett schemaupplägg på minst 14 timmar föreläsning/vecka. Därutöver gästföreläsningar och studiebesök.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.

Gå till videon på Youtube.com

Viktigt att veta

Ansökan och behörighet

Ansökan är öppen för alla intresserade. Sista ansökningsdag är den 18 april, därefter sker antagning av sent inkomna ansökningar.

Till utbildningen krävs allmän behörighet. Det är möjligt söka med stöd av reell behörighet.

Din kompletta ansökan ska innehålla följande:

 • Ifyllt anmälningsformulär
 • Betygskopior som styrker din behörighet
 • Önskemål om studieort

Efter att vi har mottagit din ansökan erhåller du en bekräftelse från oss via e-post med ytterligare information.

Förkunskaper

Minst betyg E/3/G i Svenska 2 (tidigare B) eller Svenska som andraspråk 2 100 p, Matematik 2 (tidigare B) 100 p.

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns ändå en möjlighet att bli antagen. Vi kan, i vissa fall, göra undantag om vi bedömer att du har så kallad reell kompetens, det vill säga att du har tidigare erfarenheter och kommer att kunna klara utbildningen samt arbeta inom det yrke som utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens skall du tillhandahålla ytterligare ansökningshandlingar och helst genomföra ett kostnadsfritt särskilt test. Detta ges i november.

Urval och antagning

Din ansökan bedöms efter betyg och ett särskilt prov.

Betygen sammanställs och ett medelvärde beräknas, 1-5 poäng

Maxvärde: 5 poäng

Särskilt prov

Det särskilda provet kommer att utformas och följas upp av utsedda arbetsgivarrepresentanter för att bedöma sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen på avsatt tid utifrån de mest grundläggande teoretiska kunskaperna inom ekonomi, företagsekonomi och juridik. Alla som är behöriga kallas att skriva ett särskilt prov som poängsätts i en femgradig skala enligt nedan:

 1. Icke godkänd: 0 poäng
 2. Godkänd: 2 poäng
 3. Väl godkänd: 4 poäng
 4. Mycket väl godkänd: 5 poäng
 5. Maxvärde: 5 poäng

Poängen för betyg och särskilt prov räknas samman enligt mallen nedan:

Gymnasiebetyg 0-5 poäng
Särskilt prov 0-5 poäng

Max: 10 poäng

Antagning och beslut tas därefter av ledningsgruppen. Den sökanden antas i den ordning poängen utvisar, där den med högst poäng antas först.

Betyg och examen

Betygen grundar sig på följande:

 • Muntliga och skriftliga prov efter varje kursavsnitt
 • Bedömning av projektarbeten
 • Uppföljning av LIA-perioder

Betygsgrader

VG, G, IG

För godkänd examen krävs:

 • Minst godkänt betyg i samtliga av utbildningens kurser.
 • Har du fullföljt utbildningen får du ett examensbevis och ett Europass. Europasset är ett komplement till examensbeviset på engelska som gör att du lättare kan marknadsföra dig utomlands.
 • Har du inte fullföljt alla kurser på utbildningen får du ett utbildningsbevis

Poäng

Utbildningen omfattar 400 YH-poäng, vilket motsvarar 80 studieveckor under 2 år.

Stöd i din utbildning

Påhlmans Handelsinstitut erbjuder särskilt pedagogiskt stöd till dig som känner att du behöver det. Stödet utformas utifrån dina individuella behov i enlighet med direktiven från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Viktigt att veta är att du som studerande inte behöver en dokumenterad långvarig funktionsnedsättning för att erhålla stöd.

Vi på Påhlmans Handelsinstitut strävar efter att du som behöver stöd ska få bästa möjliga förutsättningar att klara dina studier och utvecklas utifrån dina möjligheter. Vi erbjuder ökad tillgänglig undervisning för alla som önskar det i form av svenska med yrkesinriktning (yrkessvenska) där vi stärker dina kunskaper i det svenska språket med inriktning på ekonomi och juridik samt lärarledd studieverkstad.

Läs mer på Yrkeshögskolans hemsida

Kontaktpersoner

Hans Sundström
hans.sundstrom@phi.se
072-300 15 15

Åsa Karlsson
asa.karlsson@medborgarskolan.se
054-678 02 20

Om du har antagningsfrågor, välkommen att maila:
antagningen@phi.se

För vidare information

Skicka en intresseanmälan till info@phi.se