Stöd i din utbildning

Påhlmans Handelsinstitut (PHI) erbjuder särskilt pedagogiskt stöd till dig som känner att du behöver det. Stödet utformas utifrån dina individuella behov i enlighet med direktiven från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Viktigt att veta är att du som studerande inte behöver en dokumenterad långvarig funktionsnedsättning för att erhålla stöd.

Vi på PHI strävar efter att du som behöver stöd ska få bästa möjliga förutsättningar att klara dina studier och utvecklas utifrån dina möjligheter. PHI erbjuder ökad tillgänglig undervisning för alla som önskar det i form av svenska med yrkesinriktning (yrkessvenska) där vi stärker dina kunskaper i det svenska språket med inriktning på ekonomi och juridik samt lärarledd studieverkstad. Individuellt pedagogiskt stöd kan utifrån framtagen handlingsplan ges i form av:

  • Förlängd tentamenstid
  • Anteckningsstöd
  • Mentorstöd
  • DigiExam (talsyntes, avancerad läsare, individuell provtid och rättstavning)
  • Dysleximus (scanning, inläsning och uppläsning)
  • IntoWords (underlättar läs- och skrivprocessen, Into Words kan läsa upp på mer än 40 språk)