Juridik

Arbeta som paralegal

Paralegal är en relativt sett ny yrkeskategori i Sverige. Yrkesrollen har beskrivits som ett mellansteg mellan en juristsekreterare och en biträdande jurist, vilket är en bra beskrivning. Som paralegal utför du de juristuppgifter som inte kräver en full juridisk utbildning.

Vad gör en paralegal?

Oftast har en paralegal arbetsuppgifter som att sköta den dagliga administrationen i till exempel en domstol eller på en advokatfirma. Men du kan också få en mer framträdande roll där du har egna juridiska ärenden. Det beror lite på vilken arbetsgivare du har och vad du själv har för önskemål och ambitioner.

Du kan räkna med att en hel del administration ingår i jobbet. Det är dig juristerna kommer gå till när de behöver hjälp med att ta fram underlag, boka möten eller upprätta handlingar. Men du kommer också få jobba med att ta fram underlag inför förhandlingar eller strafförelägganden, samt med att upprätta aktieböcker och avtal. Det är ett väldigt skiftande jobb där du kan räkna med att få jobba både med enklare åtaganden till lite mer komplexa arbetsuppgifter.

Utbildning till paralegal och lön

En fördel med att bli paralegal framför att bli jurist är att utbildningen är kortare. För att bli jurist måste du först studera i 4,5 år på högskola eller universitet. Efter juristutbildningen är det meriterande att sitta ting vilket innebär att man ansöker och får en notarietjänstgöring vid tingsrätt eller förvaltningsrätt alternativt gå som praktikant eller biträdande jurist i ytterligare ett par år. Att gå en paralegalutbildning på Yrkeshögskola kan ge dig erfarenhet och kunskap för att senare studera till jurist.

Utbildningen till att bli paralegal är en tvåårig praktiskt inriktad utbildning. Du får läsa grundläggande juridik, avtalsrätt med mera, samt göra praktik på en arbetsplats. Medellönen för en paralegal är 34 300* kronor i månaden beroende på dina arbetsuppgifter.

*Källa: Yrkeskollen 2024

Frågor och svar om paralegal