12 goda skäl att börja en YH-utbildning

Att gå en YH-utbildning är ett snabbt och effektivt sätt för dig som vill byta karriär. Våra YH-utbildningar pågår under två år och därefter kan att starta en helt ny yrkeskarriär. Här hittar du ytterligare 12 goda skäl till att gå en YH-utbildning.

* YH-utbildning ger kunskap kopplat till arbetslivet

* Teorierna du lär dig i klassrummet får möta i verkligheten när du är ute på LIA

* 82% av studerande får jobb efter avslutad YH-utbildning

* YH-utbildning är den kortaste studievägen till ett arbete

* YH-utbildning är perfekt för dig som vill byta karriär mitt i livet

* YH-utbildning förenar tidigare yrkeserfarenheter med ny kunskap

* YH-studier sker alltid i nära samarbete med branschen som du är intresserad av

* LIA – Lärande i arbete – praktiktiden under studierna som leder till jobb

* Lärarna är handplockade från arbetslivet och delar med sig av sina erfarenheter

* Som YH-studerande får du ett nätverk i arbetslivet redan under studierna

* Som YH-studerande får du den kompetens som krävs inom yrkesområdet och som värderas högt på arbetsmarknaden

* YH-studier hos oss är en effektiv utbildningsform som med stor säkerhet leder till ett bra arbete