I alla YH-utbildningar ingår LIA

Under LIA (lärande i arbete) får du som studerande möjlighet att praktiskt tillämpa utbildningens teoretiska avsnitt i ett av branschens företag under ledning av en handledare. I och med LIA har du stor möjlighet att själv sätta din personliga prägel på din utbildning och finna din nisch.

LIA är en viktig del i en YH-utbildning. Det långsiktiga målet med LIA är att förbereda våra studerande för sin yrkesroll och öka förutsättningarna för en anställning efter avslutad utbildning. Detta är också ett sätt att lära känna kapaciteten hos våra studerande och stödja företag i deras framtida rekryteringsbehov. En tredjedel av utbildningstiden tillbringar våra studerande ute på företag i en konkret arbetssituation. Där får de möjlighet att omsätta de förvärvade kunskaperna från utbildningen, som har avgörande betydelse för det fortsatta yrkeslivet.

Påhlmans Handelsinstitut har väl framtagna rutiner för LIA och vi samarbetar med företag, organisationer och myndigheter.