Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Juridik

Bli jurist

YH-utbildning27 April 2021
Att bli jurist är ett väldigt spännande karriärval. Med en sådan utbildning har du många möjligheter till att få ett välbetalt och intressant jobb. En vanlig jurist har en ingångslön på cirka 30 000 kronor, men du kan räkna med en snabb löneutveckling. När du kommit in i yrket och skaffat dig erfarenhet kan du få en lön som ligger mellan 50 000 och 60 000 kronor i månaden. Om du är beredd att lägga ner det som krävs för att bli delägare i en advokatbyrå kan du räkna med ännu högre inkomster.

Vad gör en jurist?

Arbetsuppgifterna styrs av vilket område juristen arbetar inom. De vanligaste områdena är affärsrätt, familjerätt och brottmål. En brottmålsadvokat jobbar som försvarare åt personer som är anklagade för brott, inom familjerätt är det ärenden som familjetvister och testamenten och inom affärsrätt är det bland annat avtal och konkurser. En tvistemålsadvokat arbetar med att företräda företag eller privatpersoner i samband med stämningar eller andra juridiskt grundade konflikter.

Som jurist kan du jobba på ett företag eller hos en organisation och hanterar deras juridiska frågor. Ditt jobb kan då vara att upprätta och granska kontrakt eller andra avtal. Du kan också vara ett allmänt juridiskt bollplank åt ledningen samt få jobba med personalärenden i samband med till exempel uppsägningar.

Hur blir man jurist

Om du vill arbeta inom det här fältet måste du ha en utbildning som leder till jurist vilket innebär en högskoleutbildning på ungefär 4,5 år. Efter utbildningen kan du få sitta ting d.v.s. göra notarietjänstgöring samt tjänstgöra vid en domstol, vilket nästan är ett krav för att bli brottmålsjurist eller domare.

Ett alternativ för dig som vill bli jurist men som först vill få erfarenhet och juridiskt kunnande är att gå en YH-eller certifieringsutbildning utbildning som leder till paralegal och därefter jobba ett tag som assistent. Det är ett första steg men som kräver fortsatt utbildning för att bli jurist.

Liknande artiklar

Juridik

Jobba som kvalificerad juristassistent

En juristassistent jobbar på en advokatbyrå eller liknande och hjälper juristerna i deras arbete. Du är spindeln i nätet på byrån vilket innebär en stor variati...

YH-utbildning27 April 2021
Läs vidare om "Jobba som kvalificerad juristassistent"
Juridik

Arbeta som paralegal

Paralegal är en relativt sett ny yrkeskategori i Sverige. Yrkesrollen har beskrivits som ett mellansteg mellan en juristsekreterare och en biträdande jurist, vi...

YH-utbildning27 April 2021
Läs vidare om "Arbeta som paralegal"
Juridik

Arbeta som domstolshandläggare

En domstolshandläggare, eller domstolssekreterare som det också kallas, är den som ser till att det dagliga arbetet på en domstol fungerar. Utbildning till doms...

Certifieringsutbildning19 Mars 2021
Läs vidare om "Arbeta som domstolshandläggare"