Juridik

Bli jurist

Att bli jurist är ett väldigt spännande karriärval. Med en sådan utbildning har du många möjligheter till att få ett välbetalt och intressant jobb. När du kommit in i yrket och skaffat dig erfarenhet kan du få en lön som ligger mellan 50 000* och 60 000* kronor i månaden. Om du är beredd att lägga ner det som krävs för att bli delägare i en advokatbyrå kan du räkna med ännu högre inkomster.

Vad gör en jurist?

Arbetsuppgifterna styrs av vilket område juristen arbetar inom. De vanligaste områdena är affärsrätt, familjerätt och brottmål. En brottmålsadvokat jobbar som försvarare åt personer som är anklagade för brott, inom familjerätt är det ärenden som familjetvister och testamenten och inom affärsrätt är det bland annat avtal och konkurser. En tvistemålsadvokat arbetar med att företräda företag eller privatpersoner i samband med stämningar eller andra juridiskt grundade konflikter.

Som jurist kan du jobba på ett företag eller hos en organisation och hanterar deras juridiska frågor. Ditt jobb kan då vara att upprätta och granska kontrakt eller andra avtal. Du kan också vara ett allmänt juridiskt bollplank åt ledningen samt få jobba med personalärenden i samband med till exempel uppsägningar.

Hur blir man jurist

Om du vill arbeta inom det här fältet måste du ha en utbildning som leder till jurist vilket innebär en högskoleutbildning på ungefär 4,5 år. Efter utbildningen kan du få sitta ting d.v.s. göra notarietjänstgöring samt tjänstgöra vid en domstol, vilket nästan är ett krav för att bli brottmålsjurist eller domare.

Ett alternativ för dig som vill bli jurist men som först vill få erfarenhet och juridiskt kunnande är att gå en YH-eller certifieringsutbildning utbildning som leder till paralegal och därefter jobba ett tag som assistent. Det är ett första steg men som kräver fortsatt utbildning för att bli jurist.

*Källa: Yrkeskollen 2022

Liknande artiklar

Juridik

Marina fick jobb innan avslutad utbildning!

Redan innan Marina avslutade sina studier på Påhlmans 2-åriga YH-utbildning Paralegal, fick hon jobb. Fem månader innan examen hade hon redan hunnit arbeta ak...

YH-utbildning
22 juni 2023
Läs vidare om "Marina fick jobb innan avslutad utbildning!"