Män diskuterar
Män diskuterar

Bli praktikföretag

Ditt företag eller din organisation har möjlighet att lära känna morgondagens kompetens genom att ta emot en praktikant inom ert område från Påhlmans Handelsinstitut. En praktikperiod kan fungera som en enkel och säker rekryteringsväg för er, då många av våra studerande är fina ambassadörer för såväl oss, sig själva som den nya yrkesrollen.

PHI bedriver två olika former av utbildningar: Certifieringsutbildningar och Yrkeshögskoleutbildningar (YH). Praktiken på dessa utbildningsformer varierar i tid och omfattning.

Att ta mot en LIA-praktikant är en fantastisk möjlighet

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss för mer information info@phi.se

YH-utbildningar är längre statsfinansierade utbildningar på i snitt två år med tydlig yrkesinriktning. Praktiken inom YH heter LIA (Lärande i arbete) och är minst en fjärdedel av utbildningens totala längd.

  • Paralegal

Mer om utbildningsformernas praktik

Certifieringsutbildningarna är korta och intensiva yrkesinriktade utbildningar på 6 – 14 veckor. Praktiktiden är på minst fyra veckor men behovsanpassas alltid utifrån organisationens och den studerandes behov och möjligheter.

  • Certifierad Researcher
  • Certifierad Ekonomiassistent med löneadministration
  • Certifierad Löneadministratör med bokföring
  • Certifierad Paralegal

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att ta emot en praktikant från Påhlmans Handelsinstitut eller vill veta mer om hur det är att vara praktikföretag, vänligen maila oss för mer information.

info@phi.se