Paralegal, 400 YH-poäng

Information

Startdatum

Vecka 34 2022

Sista ansökningsdag

18 april

Utbildningslängd

80 veckor (22 veckor LiA)

Kurslokal

Hagagatan 23A, Plan 4
Stockholm

Antal platser

35

Paralegal är en yrkesroll som kan beskrivas som kvalificerad juridisk handläggare. Yrkesrollen kräver såväl hög administrativ som juridisk kompetens och behovet av kompetensen är stort.

Som Paralegal varierar arbetsuppgifterna utifrån om du väljer att arbeta på en advokatbyrå, domstol, ett företags juridiska avdelning eller en myndighet. Påhlmans Handelsinstitut har bedrivit Paralegalutbildningen sedan 2006 och innehållet i utbildningsplanen är framtagen i nära samarbete mellan Påhlmans Handelsinstitut, advokater och bolagsjurister, samt lärare inom ekonomi och juridik från högskolor. Detta för att säkerställa att utbildningen möter de krav på kvalitet och kompetenser som företag i branschen kräver.

Utbildningens innehåll

Övergripande mål för YH-utbildningen Paralegal är att ge den studerande nödvändiga kunskaper för att kunna utföra arbetsuppgifter motsvarande en kvalificerad juristassistent vid en advokatbyrå, eller specifika juridiska arbetsuppgifter vid ett större företag eller offentlig förvaltning, dock utan krav på juridisk examen från högskolan.

 • Vid advokatbyrå eller liknande: ingå i juridiska arbetslag, samt självständigt kunna utföra juridiska utredningar, genomföra förberedelse­arbete, ansvara för kontakter med klienter och domstolar, samt ta fram kvalificerat presentationsmaterial, att bistå jurister med diverse administration.
 • Vid större företag eller offentlig förvaltning: ingå i kvalificerade arbetslag och handlägga juridiska och ekonomiska frågor, självständigt handlägga juridiska frågor inom företagets/förvaltningens specialområde, handlägga arbets­rättsliga frågor inom företaget/förvaltningen, att bistå jurister med diverse administration.

Praktik LIA = Lärande i Arbete

I utbildningen ingår 22 veckor LIA kurs. LIA är fördelat på två perioder/kurser. LIA innebär att den studerande omsätter och tillämpar teoretiska kunskaper från utbildningen under ledning av en handledare på en arbetsplats inom branschen.

Vi vill att du söker din LIA själv, med hjälp av dina egna kontakter och målsättningar. I och med att Påhlmans Handelsinstitut har det slutliga ansvaret för att samtliga studerande har en LIA, använder vi vårt omfattande kontaktnät för att säkerställa LIA-platserna.

Kurser

Huvudkurserna är juridik, ekonomi, legal english, informationsteknik, juridisk svenska, kommunikation, projektledning, två långa perioder av praktik (LIA, 11 + 11 veckor) samt ett examensarbete.

 • LIA Lärande i Arbete (praktik)
 • Juridik
 • Juridisk svenska
 • Legal English
 • Digitalisering och informationsteknik
 • Ekonomi
 • Kommunikation och retorik
 • Projektledning
 • Examensarbete

Projektarbeten:

I utbildningen ingår bl.a. projektarbeten och presentationer i mindre grupper och/eller helklass.

Undervisning

 • Ca 15 lärarledda timmar/vecka hos Påhlmans Handelsinstitut i genomsnitt under utbildningen, övrig tid är självstudier. Utbildningen är en heltidsutbildning.
 • Undervisningen bygger på teoriundervisning och problembaserad pedagogik som tillämpar teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang.
 • Lärarna är yrkesverksamma och de har så väl relevant examen som kompetens i det ämnet de undervisar i och konsulteras av Påhlmans Handelsinstitut.
 • Du behöver ha med dig en egen bärbar dator för att följa undervisningen.

Ansökan

 • Sker på www.phi.se via ett ansökningsformulär
 • Betygskopior laddas upp som styrker din behörighet

Efter att vi har mottagit din ansökan erhåller du en bekräftelse från oss via e-post med ytterligare information.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna antas till utbildningen ska du ha grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier.

Grundläggande behörighet genom ett fullständigt avgångsbetyg, slutbetyg, gymnasieexamen eller motsvarande utländsk utbildning. Ett slutbetyg och gymnasieexamen ska innehålla minst 2250 godkända poäng, med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt gymnasiearbete i en gymnasieexamen (2014 och framåt).

Mer information om ansökan och antagning via Yrkeshögskolan.

Särskilda förkunskaper är minst E eller godkända betyg i Svenska 2 (tidigare B), Matematik 2 (tidigare B) samt Engelska 6 (tidigare B).

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns det ändå en möjlighet att ansöka. Du kan söka med så kallad reell kompetens, dvs att du har tidigare erfarenheter och kommer att kunna klara utbildningen och att arbeta inom det yrke som utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens, behöver du klicka i din ansökan att du ansöker med reell kompetens och ladda upp kopior som styrker den behörighet som du saknar.

Urval och antagning

Din ansökan bedöms efter sammanräkning av betyg och resultatet av ett särskilt test.

Antagning och beslut tas därefter av ledningsgruppen. Den sökanden antas i den ordning poängen utvisar, där den med högst poäng antas först.

Viktigt att veta

Betyg och examen

Betygen grundar sig på följande:

 • Muntliga och/eller skriftliga prov efter varje kursavsnitt
 • Bedömning av projektarbeten
 • Uppföljning av LIA-perioder

Betygsgrader

VG, G, IG

För godkänd examen krävs:

 • Minst godkänt betyg i samtliga av utbildningens kurser.
 • Har du fullföljt utbildningen får du ett examensbevis och ett Europass. Europasset är ett komplement till examensbeviset på engelska som gör att du lättare kan söka arbete utomlands.
 • Har du inte fullföljt alla kurser på utbildningen får du ett utbildningsbevis

Poäng

Höstterminen ger 85 poäng och vårterminen 115 poäng.

Stöd i din utbildning

Påhlmans Handelsinstitut erbjuder särskilt pedagogiskt stöd till dig som behöver det. Stödet utformas utifrån dina individuella behov i enlighet med direktiven från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Viktigt att veta är att du som studerande inte behöver en dokumenterad långvarig funktionsnedsättning för att erhålla stöd.

Vi på PHI strävar efter att du som behöver stöd ska få bästa möjliga förutsättningar att klara dina studier och utvecklas utifrån dina möjligheter. PHI erbjuder ökad tillgänglig undervisning för alla som önskar det i form av svenska med yrkesinriktning (yrkessvenska) där vi stärker dina kunskaper i det svenska språket med inriktning på ekonomi och juridik samt en lärarledd studieverkstad.

Läs mer på Yrkeshögskolans hemsida

Kontaktpersoner

Om du har några frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta:

Gunilla Simonsson, 010-157 63 13

gunilla.simonsson@phi.se

Om du har antagningsfrågor, välkommen att maila:
antagningen@phi.se

Mer om utbildningen

Intervju med en av huvudlärarna, advokat Anna Öster.
Läs mer här.

Jämför våra paralegalutbildningar

På Påhlmans Handelsinstitut finns två paralegalutbildningar: en tvåårig YH-utbildning på heltid och en certifieringsutbildning online som genomförs på deltid under två terminer. Här kan du läsa om vad som skiljer dem åt.