Studerande

Paralegal, 400 YH-poäng

Information

Startdatum

23 augusti, 2021

Sista ansökningsdag

18 april 2021

Utbildningslängd

80 veckor (22 veckor LiA)

Kurslokal

Hagagatan 23A, Plan 4
Stockholm

Antal platser

35

Paralegal är en yrkesroll som kan beskrivas som kvalificerad juridisk handläggare. Yrkesrollen kräver såväl hög administrativ som juridisk kompetens och behovet av kompetensen är stort.

Som Paralegal varierar arbetsuppgifterna utifrån om du väljer att arbeta på en advokatbyrå, domstol, ett företags juridiska avdelning eller en myndighet. Påhlmans Handelsinstitut har bedrivit Paralegalutbildningen sedan 2006 och innehållet i utbildningsplanen är framtagen i nära samarbete mellan Påhlmans Handelsinstitut, advokater och bolagsjurister, samt lärare inom ekonomi och juridik från högskolor. Detta för att säkerställa att utbildningen möter de krav på kvalitet och kompetenser som företag i branschen kräver.

Utbildningens innehåll

Övergripande mål för YH-utbildningen Paralegal är att ge den studerande nödvändiga kunskaper för att kunna utföra arbetsuppgifter motsvarande en kvalificerad juristassistent vid en advokatbyrå, eller specifika juridiska arbetsuppgifter vid ett större företag eller offentlig förvaltning, dock utan krav på juridisk examen från högskolan.

 • Vid advokatbyrå eller liknande: ingå i kvalificerade juridiska arbetslag, samt självständigt kunna utföra juridiska utredningar, genomföra förberedelse­arbete, ansvara för kontakter med klienter och domstolar, samt ta fram kvalificerat presentationsmaterial.
 • Vid större företag eller offentlig förvaltning: ingå i kvalificerade arbetslag och handlägga juridiska och ekonomiska frågor, självständigt handlägga juridiska frågor inom företagets/förvaltningens specialområde, handlägga arbets­rättsliga frågor inom företaget/förvaltningen.

Praktik LIA = Lärande i Arbete

I utbildningen ingår 22 veckor LIA kurs. LIA är fördelat på två perioder/kurser. Lärande i arbete = praktisk tillämpning av utbildningens teoretiska avsnitt i en av branschens arbetsplatser under ledning av en handledare.

Vi vill att du söker din LIA själv, med hjälp av dina egna kontakter och målsättningar. I och med att Påhlmans Handelsinstitut har det slutliga ansvaret för att samtliga studerande har en LIA, använder vi vårt omfattande kontaktnät för att säkerställa LIA-platserna.

Kurser

Huvudkurserna är juridik, ekonomi, legal english, informationsteknik, juridisk svenska, kommunikation, projektledning, två perioder av praktik (LIA) samt ett examensarbete. Nedan finner du poängfördelning.

Ämnen och poäng:

 • LIA Lärande i Arbete (praktik), 110 poäng
 • Juridik, 155 poäng
 • Juridisk svenska, 30 poäng
 • Legal English, 20 poäng
 • Informationsteknik, 15 poäng
 • Ekonomi, 20 poäng
 • Kommunikation och retorik, 10 poäng
 • Projektledning, 20 poäng
 • Examensarbete, 20 poäng

Projektarbeten:

I utbildningen ingår bl.a. projektarbeten och presentationer i mindre grupper och/eller helklass.

Undervisning

 • Ca 15 lärarledda timmar/vecka hos Påhlmans Handelsinstitut i genomsnitt under utbildningen, övrig tid är självstudier. Utbildningen är en heltidsutbildning.
 • Undervisningen bygger på teori undervisning och problembaserad pedagogik som tillämpar teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang.
 • Lärarna är yrkesverksamma och de har så väl relevant examen som kompetens i det ämnet de undervisar i och konsulteras av Påhlmans Handelsinstitut.
 • Du behöver ha med dig en egen bärbar dator för att följa undervisningen.

Ansökan

 • Sker på www.phi.se via ett ansökningsformulär
 • Betygskopior laddas upp som styrker din behörighet

Efter att vi har mottagit din ansökan erhåller du en bekräftelse från oss via e-post med ytterligare information.

Förkunskaper och behörighet

För att kunna söka till denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet samt särskilda förkunskaper.

Särskilda förkunskaper är minst E eller godkända betyg i Svenska 2 (tidigare B), Matematik 2 b eller 2 c (tidigare B) samt Engelska 6 (tidigare B).

För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns det ändå en möjlighet att bli antagen. Du kan söka med så kallad reell kompetens, dvs att du har tidigare erfarenheter och kommer att kunna klara utbildningen och att arbeta inom det yrke som utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens, behöver du klicka i din ansökan att du ansöker med reell kompetens och ladda upp kopior som styrker den behörighet som du saknar.

Urval och antagning

Din ansökan bedöms efter betyg och ett särskilt prov.

Betygen sammanställs och ett medelvärde beräknas, 1–5 poäng

Maxvärde: 5 poäng

Då goda kunskaper i svenska språket är viktiga räknas betyget i Svenska 2 eller motsvarande vid sidan av de sammanlagda betygen och poängsätts enskilt, 1–5 poäng.

Maxvärde: 5 poäng

Alla som är behöriga kallas att skriva ett särskilt prov som poängsätts
i en fyragradig skala enligt nedan:

 1. Skrev ej: 0 poäng
 2. Icke godkänd: 0 poäng
 3. Godkänd: 5 poäng
 4. Väl godkänd: 7 poäng
 5. Mycket väl godkänd: 9 poäng

Maxvärde: 9 poäng

Poängen för betyg, Svenska 2 och särskilt prov räknas samman enligt mallen nedan:

Gymnasiebetyg 1–5 poäng
Svenska 2 betyg 1–5 poäng
Särskilt prov 0–9 poäng

Max 19 poäng

Antagning och beslut tas därefter av ledningsgruppen. Den sökanden antas i den ordning poängen utvisar, där den med högst poäng antas först.

Viktigt att veta

Betyg och examen

Betygen grundar sig på följande:

 • Muntliga och/eller skriftliga prov efter varje kursavsnitt
 • Bedömning av projektarbeten
 • Uppföljning av LIA-perioder

Betygsgrader

VG, G, IG

För godkänd examen krävs:

 • Minst godkänt betyg i samtliga av utbildningens kurser.
 • Har du fullföljt utbildningen får du ett examensbevis och ett Europass. Europasset är ett komplement till examensbeviset på engelska som gör att du lättare kan söka arbete utomlands.
 • Har du inte fullföljt alla kurser på utbildningen får du ett utbildningsbevis

Poäng

Höstterminen ger 85 poäng och vårterminen 115 poäng.

Stöd i din utbildning

Påhlmans Handelsinstitut erbjuder särskilt pedagogiskt stöd till dig som behöver det. Stödet utformas utifrån dina individuella behov i enlighet med direktiven från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Viktigt att veta är att du som studerande inte behöver en dokumenterad långvarig funktionsnedsättning för att erhålla stöd.

Vi på PHI strävar efter att du som behöver stöd ska få bästa möjliga förutsättningar att klara dina studier och utvecklas utifrån dina möjligheter. PHI erbjuder ökad tillgänglig undervisning för alla som önskar det i form av svenska med yrkesinriktning (yrkessvenska) där vi stärker dina kunskaper i det svenska språket med inriktning på ekonomi och juridik samt en lärarledd studieverkstad.

Läs mer på Yrkeshögskolans hemsida

Kontaktpersoner

Om du har några frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta:

Gunilla Simonsson, 010-157 63 13

gunilla.simonsson@phi.se

Om du har antagningsfrågor, välkommen att maila:
antagningen@phi.se

Mer om utbildningen

Intervju med en av huvudlärarna, advokat Anna Öster.
Läs mer här.

Skillnader mellan våra Paralegal-utbildningar

Utbildningen Paralegal finns både som YH-utbildning och som certifieringsutbildning online. För att lättare kunna jämföra utbildningarna har vi sammanställt frågor och svar här.