Juridik

"Utbildningen ger större förståelse för det rättsliga systemet"

Elisabeth Östlund närmar sig slutet av sin resa som studerande på YH-utbildningen Paralegal. Utbildningen har inte bara gett henne teoretisk kunskap utan också praktisk erfarenhet genom två LIA-perioder. Under sin andra praktikperiod fick Elisabeth möjligheten att arbeta på åklagarkammaren i Västerås.

Vad gör en kammaråklagare?

En åklagare är den som har mest insyn i ett ärende. Åklagaren är både med och utreder om ett brott har skett och om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal. Om det finns tillräckliga bevis så är det åklagaren som väcker åtal. Åklagaren är sedan en part i förhandlingen (rättegången) i de fall då åtal leder till förhandling.  

Vad får du som paralegal göra, vilka är dina uppgifter?

Som paralegal på en åklagarkammare är uppgifterna varierande. Det kan handla om allt ifrån att ta hand om post och svara på frågor från allmänheten till att vara med och bereda ärenden och ge förslag på påföljd till åklagaren.  

Hur kommer dina kunskaper från utbildningen till hands?

Oavsett om jag svarar på frågor från allmänheten eller håller på med olika uppgifter i ett ärende, har utbildningen gett mig bättre förutsättningar för att kunna göra detta på ett mer effektivt och korrekt sätt. Utbildningen har gett en större förståelse för hur det rättsliga systemet fungerar, att hitta rätt svar på de frågor som ställs genom att ha kunskaper i hur man söker och hittar i olika rättskällor och olika informationsbanker. 

Vad har du för planer efter utbildningen?

Just nu gör jag mina sista veckor på utbildningen samtidigt som jag söker jobb. Jag gjorde min andra LIA på en åklagarkammare och kan mycket väl tänka mig att jobba på en åklagarkammare även efter utbildningen. Tänker i dagsläget att jag vill jobba på en myndighet och då gärna inom rättsväsendet. Som paralegal finns det stora möjligheter att jobba både på myndighet och på någon advokatbyrå eller företag.