Föreläsningar

18 november, tema inom Digital Samhällsbyggnad. Online föreläsning med Jan-Olof Edgar, expert inom BIM - Byggnadsinformationsmodellering.Sändningen startar 08.30 - 09.15

Läs vår intervju med Jan-Olof här

Jag vill anmäla mig till föreläsningen