Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

VVS-ingenjör 2.0, 25 YH-poäng

Information

Startdatum

5 oktober 2020

Sista ansökningsdag

2 oktober 2020

Utbildningslängd

25 YH-poäng vilket motsvarar 5 veckors studier

Kurslokal

Utbildningen bedrivs i ett kombinerat satellit- och online upplägg med sändning från Medborgarskolans lokaler i Uppsala.

Antal platser

35 st

Utbildningen VVS-ingenjör 2.0 riktar sig till dig som idag är yrkesverksam inom VVS-området och som behöver kompetensutveckla dig för att möta yrkesrollens framtida krav på digitala kompetenser.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med yrkesverksamma företrädare för VVS-branschen och specialister på digitaliseringsområdet inom samhällsbyggnad. Du har nu möjlighet att utveckla dig genom upskill för att kunna möta framtidens digitala kompetenskrav.

Utbildningens innehåll

Övergripande mål för den korta YH-utbildningen VVS-ingenjör 2.0 är att ge den studerande nödvändig kompetensutveckling för att kunna utföra de arbetsuppgifter yrkesrollen kräver idag och i framtiden och därigenom bibehålla konkurrenskraften.

 • 3D-modulering med olika dataprogram och verktyg.
 • Samgranskning av byggprojektets olika discipliner samt utfallsvärdering, beslutsunderlag och problemlösning.
 • Branschspecifika kravspecifikationer samt gransknings- och ändringsprocesser för att möta kravställning vid projektering.
 • Olika discipliners problemområden och förhållanden till andra i projektet.
 • Gränsdragning och samordning mellan samtliga discipliner och funktioner i projekteringsfasen inom VVS.
 • Program inom beräkning, simulering och visualisering.
 • Redogöra för hur system avseende IFC och BIP bäst kan nyttjas under VVS-projektering för effektivisering.
 • Revit för modellering och skapande av handlingar.
 • Utveckling av byggskisser/ -planer i 3D och MagiCAD.
 • Framtida modelleringsprogram utifrån användandet av algoritmer, artificiell intelligens och machine learning i projekteringsprocessen.
 • Framtida kommande VVS-system med fokus på energieffektivitet, materialcirkuläret, återvinningsgrad och kostnadseffektivitet.

Kurser

 • VVS-ingenjörens roll, 4 YH-poäng
 • VVS-ingenjörens tillgängliga verktyg och program, 2 YH-poäng
 • Verktyg och system avseende IFC och BIP, 1 YH-poäng
 • MagiCAD – dagens modellering, 1 YH-poäng
 • Revit – modellering, 5 YH-poäng
 • Framtidens modelleringsprogram – redovisning/demonstration, 3 YH-poäng
 • FACIT, 5 YH-poäng
 • Framtidens VVS-system, 5 YH-poäng

Kostnad

Utbildningen är statsfinansierad genom Myndigheten för yrkeshögskolan och därmed kostnadsfri för deltagaren. Vidare är utbildningen studiemedelsberättigad via CSN.

Undervisning

 • Utbildningen ges bunden, men med satellitupplägg och digital inspelning. Det innebär att varje föreläsning kan följas på plats, via sändning över läroplattform samt online i efterhand för att repetera. Varje föreläsning återkopplar till föregående föreläsning för att på så sätt visa kopplingar av viktiga tolkningar och lagrum.
 • Studietakten är på heltid, varje utbildningsgrupp pågår under sju veckor.
 • Delar av utbildningen genomförs som problembaserat lärande, PBL, vilket ger en praktiskt välanpassad utbildning. Varje övning som den kursansvarige går igenom på utbildningen följs då av arbetsuppgifter. Dessa blir därefter lösta utifrån den samlade kunskap och den kompetens som erhållits.
 • Utbildningen kan genomföras på deltid. Detta gynnar ingenjörer som idag är korttidspermitterade och dess arbetsgivare. Flexibiliteten visar sig genom kombinerat satellit och onlineupplägg. Studerande kan följa föreläsningarna live eller se dem i efterhand så att de kan avgöra när de skall ta del av föreläsningarna. Dessa spelas in och läggs ut på utbildningsplattformen. Intensiva arbetsperioder kan på så sätt pareras

Ansökan

Du som är intresserad söker utbildningen genom YH-antagningen via anmälningslänken.

Viktigt att veta

Förkunskap och behörighet

För tillträde till utbildningen krävs endast grundläggande behörighet.

Urval och antagning

Urval kommer ske bland behöriga sökande utefter ett särskilt prov och tidigare yrkeserfarenhet.

Betyg och examen

Betyg kommer sättas på varje kurs av utbildningsanordnaren utefter omdöme från kursansvarige.

Examen på utbildningen kommer ske av alla de studerande som har minst godkänt på i utbildningen ingående kurser.

Poäng

Utbildningen är på totalt 35 YH-poäng. Varje YH-poäng motsvarar en studiedag. 5 YH-poäng/vecka.

Stöd i din utbildning

Inom vår organisation finns verktyg för att regelbundet organisera inspelning av föreläsningar/genomgångar och därefter lägga ut materialet till studerande. På så sätt kan de som är frånvarande eller behöver kontinuerligt repetera lättare ta till sig materialet.

Särskilt pedagogiskt stöd finns redan framtaget. Bland dessa studieinsatser finns möjlig mentorstid med utbildningsledaren, specialanpassade digitala stödverktyg samt yrkessvenska. Vidare kommer vi bistå med studiematerial och individuell studieuppföljning.

Utbildningsledaren har ett särskilt ansvarar för att ta del av resultat från externa granskningar av vad som kan medverkat till eller försvårat utfallet mot utbildningsmålen och vidta eventuella förbättringsåtgärder.

Mer om utbildningen

Utbildningen svarar emot det omfattande kompetensbehov och den kompetensförstärkning som uppgivits av företrädare från VVS-området avseende arbetslivets kompetensbehov inom Revit, MagiCAD och BIP.

De kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs för att möta kompetensbehovet är väl samlade i redovisad utbildningsplan. Särskilt stort är behovet inom specifikt hur IFC och BIP används inom projektering vidare framtidens modelleringsprogram som FACIT med AI, IDA ICE och Bom Fire.

Utbildningens lokalisering till Uppsala svarar väl till både arbetslivets spetskompetensbehov samt tillgången till kompetenta föreläsare.

Arbetslivet och delar av utbildningens ledningsgrupp kommer bidra i undervisningen genom kurs- eller delkursansvar. Ett kvalitetskrav ses utifrån att utbildningen måste vara så uppdaterad som möjligt, vilket upprätthålls genom ett flertal externa studiebesök och särskilda arbetsplatsförlagda projekt/arbeten med utvalda branschföreträdare.

För vidare information
Skicka en intresseanmälan till info@phi.se