Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

BIM och CoClass i byggprocessen, 35 YH-poäng

Information

Startdatum

12 oktober 2020

Sista ansökningsdag

9 oktober 2020

Utbildningslängd

35 YH-poäng vilket motsvarar 7 veckors studier

Kurslokal

Utbildningen bedrivs i ett kombinerat satellit- och online upplägg med sändning från Medborgarskolans lokaler i Uppsala.

Antal platser

35 st

Utbildningen BIM och CoClass i byggprocessen riktar sig till dig som idag är yrkesverksam inom Bygg- och fastighetsbranschen och som behöver kompetensutveckla dig för att möta yrkesrollens framtida krav på digitala kompetenser.

Utbildningen är framtagen i nära samarbete med yrkesverksamma företrädare för Bygg- och fastighetsbranschen och specialister på digitaliseringsområdet inom samhällsbyggnad. Du har nu möjlighet att utveckla dig genom upskill för att kunna möta framtidens digitala kompetenskrav.

Utbildningens innehåll

Övergripande mål för den korta YH-utbildningen BIM och CoClass i byggprocessen är att den ska ge nödvändig kompetensutveckling för att kunna utföra de arbetsuppgifter yrkesrollen kräver idag och i framtiden och därigenom bibehålla konkurrenskraften.

 • Övergripande bild av BIM-metodiken och VDC (Virtual Design and Construction).
 • Nationella klassifikationssystemet CoClass påverkan på byggprocessens olika skeden.
 • Modellering och ritteknik med AutoCAD samt introduktion till ritteknik och ritningsläsning.
 • Modellering med Revit, dvs dynamiska 3D-modeller med s.k. “BIM-objekt”.
 • BIM-samordning och CoClass roll i projektering och kravställning samt hur informationsleveranser avställs och genomförs samt levereras till olika mottagare i projekt.
 • Det öppna dataformatet IFC (Industry Foundation Classes) uppbyggnad.
 • Granskningsprocessen av handlingar inom både projektering, produktion och förvaltning.
 • BEAst, en branschstandard för utformningen och granskningsprocessen av handlingar.
 • Mängdning och kalkyl av ett byggprojekt med hjälp av datorprogrammet VICO Office.
 • Skapandet av tidsplaner och schemaläggning av ett projekt 4D.
 • Speciell metodik som kallas för VP (Visuell Planering).
 • Byggbranschens juridiska standardavtal AB, ABK och ABT (Allmänna Bestämmelser) och hur nya arbetsmetoderna med BIM påverkar appliceringen av dem.
 • Upprättande av en AF (Administrativa Föreskrifter) samt en TB (Tekniska Beskrivning) med hjälp av AMA-systemet (Allmän Material och Arbetsbeskrivning).
 • Hur BIM-metodiken kan användas i tillgångsförvaltning samt fastighetsförvaltning för simuleringar och beräkningar av driftkostnader samt för att koppla in datorsystem.
 • Hur BIM och klassifikationssystem applicerats i omvärlden analyseras och ger en fingervisning på vad vi kan vänta oss i Sverige.

Kurser

 • Introduktion BIM & klassificeringssystemet CoClass, 2 YH-poäng
 • Modellering och ritteknik med AutoCAD, 4 YH-poäng
 • Modellering med Revit, 5 YH-poäng
 • BIM-samordning, 7 YH-poäng
 • Granskningsprocessen och BEAst, 4 YH-poäng
 • Mängdning och kalkyl med VICO Office, 4 YH-poäng
 • Projektplanering, 3 YH-poäng
 • Juridik, 3 YH-poäng
 • BIM och CoClass i fastighetsförvaltning, 2 YH-poäng
 • BIM och CoClass i framtiden, 1 YH-poäng

Kostnad

Utbildningen är statsfinansierad genom Myndigheten för yrkeshögskolan och därmed kostnadsfri för deltagaren. Vidare är utbildningen studiemedelsberättigad via CSN.

Undervisning

 • Utbildningen ges bunden, men med satellitupplägg. Det innebär att varje föreläsning kan följas på plats, via livesändning över läroplattform samt online i efterhand för att repetera. Varje föreläsning återkopplar till föregående föreläsning för att på så sätt visa kopplingar av viktiga tolkningar och lagrum.
 • Studietakten är på heltid, varje utbildningsgrupp pågår under sju veckor.
 • Delar av utbildningen genomförs som problembaserat lärande, PBL, vilket ger en praktisk välanpassad utbildning. Varje övning som den kursansvarige går igenom på utbildningen följs av arbetsuppgifter. Dessa blir därefter lösta utifrån den samlade kunskap och den kompetens som erhållits.

Ansökan

Intresserade söker utbildningen genom YH-antagningen via anmälningslänken.

Viktigt att veta

Förkunskap och behörighet

För tillträde till utbildningen krävs endast grundläggande behörighet.

Urval och antagning

Urval kommer ske bland behöriga sökande utefter ett särskilt prov och tidigare yrkeserfarenhet.

Betyg och examen

Betyg kommer sättas på varje kurs av utbildningsanordnaren utefter omdöme från kursansvarige.

Examen på utbildningen kommer ske av alla de studerande som har minst godkänt på i utbildningen ingående kurser.

Poäng

Utbildningen är på totalt 35 YH-poäng. Varje YH-poäng motsvarar en studiedag. 5 YH-poäng/vecka.

Stöd i din utbildning

Inom vår organisation finns verktyg för att regelbundet organisera inspelning av föreläsningar/genomgångar och därefter lägga ut materialet till studerande. På så sätt kan de som är frånvarande eller behöver kontinuerligt repetera lättare ta till sig materialet.

Särskilt pedagogiskt stöd finns redan framtaget. Bland dessa studieinsatser finns möjlig mentorstid med utbildningsledaren, specialanpassade digitala stödverktyg samt yrkessvenska. Vidare kommer vi bistå med studiematerial och individuell studieuppföljning.

Utbildningsledaren har ett särskilt ansvarar för att ta del av resultat från externa granskningar av vad som kan medverkat till eller försvårat utfallet mot utbildningsmålen och vidta eventuella förbättringsåtgärder.

Mer om utbildningen

Utbildningen riktar sig till idag yrkesverksamma eller de som vill börja verka inom bygg- och anläggningssektorn. Men främst till de med tidigare erfarenhet av byggbranschen, men som önskar öka kompetensen inom moderna tekniska arbetsmetoder och dess fördelar inom planering av samhällsbyggnadssektorn.

Flexibilitet visar sig genom ett satellit- och onlineupplägg. Studenterna kan följa med i föreläsningarna live eller se dem i efterhand. Studerande kan själva avgöra när de skall ta del av föreläsningen då varje föreläsning spelas in och läggs ut på utbildningsplattformen. Temporära intensiva arbetsansamlingar kan på så sätt pareras inom yrkeslivet.

Arbetslivet och delar av utbildningens ledningsgrupp kommer bidra i undervisningen genom kurs- eller delkursansvar. Ett kvalitetskrav ses utifrån att utbildningen måste vara så uppdaterad som möjligt, vilket upprätthålls genom ett flertal externa föreläsare och särskilda projekt case med utvalda branschföreträdare.

Resurser kommer avsättas för att etablera kontakter mellan de studerande och till föreläsarna efter kursernas avslut.

För vidare information
Skicka en intresseanmälan till info@phi.se