Våra lärare

Våra lärare är aktivt yrkesverksamma inom de ämnen de undervisar i. Våra regelbundna utvärderingar med deltagarna säkerställer att pedagogiken ligger på en hög nivå.

Agnes Thorlaksdottir

Excel

Anna Öster

Huvudlärare för Paralegal YH. Erfarenhet som praktiserande advokat med inriktning affärsjuridik. Intervju med Anna.

Anne-Marie Strandberg

Anne-Marie är utbildad retoriker och föreläser i Praktisk Retorik, Presentationsteknik, Argumentation och Kroppsspråk för både näringsliv och högskola. Hon har även lång erfarenhet som säljare, kundansvarig och chef inom affärsresebranschen och vidareutbildade sig i Retorik vid Södertörns högskola. Hon undervisar både för YH-klasser och i öppna kurser.

Vi kan stolt berätta att studerande på hennes kurs i Certifierad Paralegal, online ger henne högsta betyg!

Bo Hansson

Ekonomi

Cecilia Nässlander

Seniorkonsult med över 15 års erfarenhet av chefs- och specialistrekryteringar samt utvärderingar av ledare och specialister inom offentlig och privat sektor.

Cynthia Morisette

Huvudlärare för Löneengelska – Online och Redovisningsengelska online. Har erfarenhet av arbete med löneengelska.

Erik Rosqvist

Huvudlärare för Certifierad Paralegal online, Jöken online och GDPR Dataskyddsreformen – Online.
Erik driver även verksamheten Recollecta Juridik som huvud­sakligen bistår mindre och mellanstora företag med frågor i juridiska ärenden, främst affärsjuridiska.

Eva Hansson

Konsult och utbildare. Civilekonom och har undervisningsuppdrag på Påhlmans Handelsinstitut i Ekonomi och Excel. Eva har lång erfarenhet inom bank och försäkring, och driver egen verksamhet sedan 2018.

Hassan Ranjbar

Hassan Ranjbar är huvudlärare inom lön och har erfarenhet av att driva eget företag. Intervju med Hassan.

Heléne Persson

Helene Persson är huvudlärare för Certifierad HR-koordinator, hon har relevant erfarenhet av roller som linjechef, HR-ansvarig/konsult, utbildare, projektledare och coach. Hon säger: det bästa med att jobba som lärare är att delta i de studerandes utveckling och att de når sina mål, personliga och yrkesmässiga. Intervju med Heléne.

Håkan Ozan

Håkan har 20 års erfarenhet som forskare, konsult, föreläsare och utbildare inom strategisk innovationsledning och digital transformation tar han sig nu även an Påhlmans Handelsinstituts nya utbildning: Strategisk innovationsledare med inriktning digitalisering. Läs mer om Håkan här.

Ingvar Persson

Arbetsrätt

Jack Ågren

Juridisk doktor och universitetslektor i straffrätt. Undervisar på Paralegal, offentlig upphandling samt Jöken.

Jennie Persson

Konsult och utbildare. Driver projekt och utbildningar med kreativa workshops inom områden som innovation, verksamhetsutveckling, ledarskap och teamutveckling.

Johan Nilsson

Har lång erfarenhet av redovisning, både för stora börsnoterade företag och små familjeföretag inom flera branscher. Tidigare arbetade han som redovisningsexpert på Bokföringsnämnden och Finansinspektionen. Johan har mer än 20 års erfarenhet av undervisning och framtagande av utbildningar.

Kerstin Lindfors

Erfaren ledare med bred kompetens inom projektledning, förändringsledning samt organisation och ledarskap.

Lars Andersson

Huvudlärare för Ekonomiassistenter och Redovisningsekonomerna Civilekonom med inriktning på redovisning. Diplomerad redovisningskonsult och har chefsbefattning på bland annat bank.

Lasse Edfast

Dokumentärproducent och researcher. Har gjort dokumentärer i drygt tio år, ofta om historier och system som kräver omfattande och systematisk research. Har de senaste åren lärt sig programmering och använder den i egen och för andra redaktioners researcharbete.

Marcus Johansson

Redovisningsexpert på Bokföringsnämnden. Har tidigare arbetat som auktoriserad revisor i 23 år, varav 19 år på PwC.

Marie Bråberg

Lärare på Paralegalutbildningen. Har Jur kand med mångårig erfarenhet av olika utbildningsuppdrag och från finansbolag, arbetat som vd för inkassobolag och även ett flertal år på advokatbyrå. Författare och faktagranskare till juridisk litteratur.

Mikael Andersson

Mikael har lång erfarenhet som utbildare inom kommunikation och stresshantering och har de senaste åren ägnat sig helhjärtat åt att gå i bräschen för utvecklingen av rekryteringsbranschen. Mikael brinner för att föreläsa om förmågan att prestera under press vilket resulterade i boken Våga föra din talan.

Nils Funcke

Journalist och adjunkt i medierätt och praktisk journalistik vid Stockholms Universitet. År 2006 tilldelades han Stora Journalistpriset. Han har senast kommit ut med boken Offentlighetsprincipen – praktik och teori.

Pia Eriksson

Pia Eriksson är huvudlärare i Löneadministration och Arbetsrätt, online. Pia arbetar som produktspecialist, affärsutvecklare och konsult. Hon föreläser om framtidens digitalisering, lön och arbetsrätt och har även jobbat som chef, utbildningsansvarig, kvalitetsansvarig och produktstrateg. Kort film med lärare Pia här

Susanne Bryhn

Susanne är beteendevetare med över 15 års erfarenhet från exekutive search och rekrytering och mer än 10 års chefserfarenhet. Hon har även bred erfarenhet av ledare- och teamutveckling samt karriärcoachning. Erfaren utbildare och föreläsare inom kommunikation, beteende, ledarskap och motivation.

Suzanne Rehnlund

Suzanne Rehnlund är civilekonom från Handelshögskolan med 40 års erfarenhet av allt som rör ekonomi kombinerat med att lära ut ekonomi. Specialitet: att förklara ekonomi enkelt och lättfattligt (emellanåt även underhållande). Till Påhlmans kommer du för att lyckas och Suzanne har som mål att uppfylla det löftet.

Thomas Wiberg

Advokat och lärare i juridik. Thomas arbetar i huvudsak med arbetsrätt, affärsjuridik samt försäkrings- och skadeståndsrätt. Jur kand 1988 vid Stockholms Universitet.

Tiina Ranjbar Talari

Civilekonom och lärare i ekonomiska ämnen och har undervisningsuppdrag på Påhlmans Handelsinstitut i lönehantering och lönesystem. Tiina driver egen bokförings- och deklarationsbyrå.