HR & Ledarskap

Kurs som ger många valmöjligheter

Heléne Persson är lärare på Påhlmans Handelsinstitut och har sedan starten av sin yrkeskarriär arbetat parallellt med HR (Human Resources) och utbildning. En av kurserna Helene ansvarar för är Personaladministration som går att läsa både som enskild kurs online och som en del i utbildningen Certifierad HR-koordinator, online.

Vad får deltagarna lära sig på kursen?

– Personaladministration är en bred kurs som ger goda baskunskaper. Vi går igenom ämnen som bemanning, rekrytering, arbetsrätt, utveckling av personal, arbetsmiljöfrågor, löneadministration och löneförhandlingar. Utöver dessa ämnen ingår även kompetensutveckling av personal, utvecklingssamtal, arbetsverktyg och metoder.

– I kursen som går online ingår även ämnet rekrytering. Där går vi igenom hur kompetensbaserad rekrytering fungerar. Det är en metod som innebär där man strävar efter att på ett konkret sätt utvärdera en kandidats förmåga i relation till ett antal specifika kompetenser som verkligen påverkar arbetsprestationen. Det ger ett tillförlitligt underlag som bidrar till att rekryteraren kan vara mer objektiv i sin bedömning av kandidaten. Kandidaterna får alltför ofta frågor som är irrelevanta för tjänsten och då är det lätt att falla för frestelsen att värdera irrelevant information när man gör sitt urval. Deltagarna får även lära sig hur man tar referenser och vilka lagar som gäller vid anställning.

Hur ser kursupplägget ut?

– Deltagarna får alla nödvändiga grundkunskaper då vi börjar på basnivå och metodiskt arbetar oss igenom alla ämnen. Inom varje delmoment varvas teori och övningar. En återkommande del i studierna är att deltagarna själva får skapa checklistor och guider för exempelvis rekrytering, introduktion, referenstagning och säkerhetsrutiner. Dessa kan de sedan nyttjas i ett framtida arbete.

Vad leder kursen till?

– Kursen ger deltagarna en bred förståelse för ett företags hela personalarbete, från personalpolitik, bemanning, personalutveckling till arbetsrätt. Deltagarna ska känna sig trygga och att de har fått med sig rätt verktyg för att kunna arbeta med personaladministration, oavsett vilken inriktning de väljer.

– Personaladministration är ett brett område med många olika inriktningar. Här finns yrkesroller och utvecklingsmöjligheter inom personalfrågor, rekrytering, arbetsmiljö, anställningsvillkor och kompetensförsörjning. Det finns en roll som passar alla!