Påhlmans Handelsinstitut introducerar Advisory Board

Påhlmans Handelsinstitut stärker sin näringslivsnärvaro och satsar på framtidens utmaningar genom ett Advisory Board. Representanterna kommer från olika fält inom näringslivet men med en gemensam nämnare - alla bär på hög kunskap och kompetens inom respektive fält. Kompetens som stärker och säkerställer våra utbildningar utifrån samhället och framtidens behov och efterfrågan.

Vi på Påhlmans Handelsinstitut har alltid strävat efter att inneha en stark näringslivsnärvaro. Genom att förse våra kursdeltagare och studenter med utbildning som speglar näringslivets efterfrågan och behov, kan vi upprätthålla en stark kvalite på våra utbildningar men också stärka vår position på marknaden.

Därför introducerar vi ett Advisory Board med representanter från näringslivet som förser oss och vår målgrupp med relevant, kvalitativ och kompetensstärkande kunskap som möter arbetslivets och framtidens behov.

Dessa företrädare kommer från olika branscher som speglar de områden som Påhlmans Handelsinstitut bedriver utbildningsverksamhet inom, gamla som nya. De kommer mötas under utvalda tillfällen för att utbyta tankar, ideer och kunskaper baserat på respektive fälts efterfrågan och behov. Värdefull kunskap som vi på Påhlmans Handelsinstitut kan implementera i vår pedagogiska verksamhet.

Tillsammans formar vi framtidens Handelsinstitut!

Om Advisory Board

Glödlampor på rad
Lön

Intervju med Pia i Advisory Board

Pia är Payroll Manager på Arla Foods och representant i Advisory Board. För att lära känna henne lite bättre ställde vi på Påhlmans Handelsinstitut några frågor...

28 juni 2021
Läs vidare om "Intervju med Pia i Advisory Board"