YH-utbildningar

Här hittar du de vanligaste frågorna som handlar om att gå en YH-utbildning.

Hjälper ni till med att ordna LIA? Och får jag göra min LIA-period var jag vill?

Vi har ett brett kontaktnät inom de branscher utbildningarna ligger. Alla studerande får själva ordna LIA om de vill och kan. Placeringen av LIA-period skall vara på ett företag/organisation som har koppling till aktuell utbildning. Påhlmans Handelsinstitut har det slutgiltiga ansvaret se till att samtliga studerande har en LIA-placering.

Måste en studerande vara närvarande varje föreläsning?

Nej, det är inte närvaroskyldighet. Betygen sätts heller inte utifrån närvaro, utan efter påvisade kunskaper/färdigheter och kompetenser.

Jag har problem att studera. Kan jag få hjälp av er på Påhlmans Handelsinstitut?

Ja. De studerande som har utmaningar i sina studier kan få mänger av olika specialpedagogiska stöd. Alltifrån extra tid till anpassade examinationer.

Jag har arbetat och tidigare studerat delar av utbildningen. Kan jag då få tillgodoräkna mig kurser?

Ja. Som studerande kan du ansöka om att få kurs dig tillgodoräknad. Ledningsgruppen avgör.

Om jag ansöker och blir antagen, men vill tacka nej till plats eller senare hoppa av. Är det tillåtet?

Ja, ingen är bunden till en studieplats. Som studerande tappar du då din plats och får ev. söka om utan garanti om ny plats på utbildningen.

Får jag CSN-medel om jag studerar en YH-utbildning hos er?

Alla våra YH-utbildningar är CSN-berättigade. Myndigheten CSN avgör vilka som har rätt till studiemedel. De allra flesta får om de ansöker om CSN-medel studiemedel. (Bidrag och Lån)

Får jag arbete efter utbildningen?

De flesta får arbete efter en YH-utbildning. Ca 60% av de examinerade studerande får arbete på företag inom utbildningens område. Av dessa ca 50% på ett LIA-företag. Vi kan inte garantera arbete då personliga skäl och stora geografiska skillnader finns för rekryteringsbehovet. Som studerande kan du bli hänvisad till att flytta alt. pendla för ett arbete.