Utvärderingar

När våra studerande avslutar en kurs eller certifieringsutbildning får de svara på ett antal utvärderingsfrågor där högsta betyget är 10. Här är det senaste resultatet.


Hur väl har du själv bidragit till att få ut det bästa av kursen/utbildningen?

9


Hur har kursen/utbildningen motsvarat dina förväntningar?

8


Vilket är ditt helhetsintryck av kursen/utbildningen?

9


Hur fungerade teknisk support under kursen/utbildningen?

8


Hur fungerade informationen inför/under kursen/utbildningen?

9


Vad anser du om kursens/utbildningens längd i förhållande till omfattningen?

9


Vad tycker du om litteraturen/materialet?

9


Vad tycker du om lärarens pedagogik?

8


Vad tycker du om lärarens kunskaper?

9