Påhlmans Handelsinstitut har satt fart på karriärer sedan 1840-talet

Den framgångsrika historien om Påhlmans Handelsinstitut startar redan i början av 1800-talet: då kommer unga löjtnant Otto Magnus Påhlman till St Petersburg i Ryssland för att utbilda ett kompani ryska officerare i gymnastikens alla konster.

Efter en tid vid plint och barr upptäcker Otto att hans adepter lider av skrivsvårigheter. Han bestämmer sig för att göra något åt saken och avslutar därför gymnastikpassen med språkets höga hopp och viga böjelser, samt utarbetar även en skrivmetod vilken han lär ut till de ryska officerarna.

Sveriges första skrivinstitut

IMG_7852-1.jpg

När Otto väl kommer hem till Stockholm igen så har han fått blodad tand för läraryrket: han planerar att starta Sveriges första privata skrivinstitut. Det dröjer ett antal år innan projektet blir verklighet, närmare bestämt till 1846 på Drottninggatan 71. Otto har ambitionen att lära ut både hur man ska skriva en text och vad man ska skriva. Ett vinnande koncept ska det visa sig: under årens lopp utvidgas studieutbudet och kommer 1881 att omfatta såväl affärskorrespondens och bokföring som handelslära och redovisning. Detta leder i sin tur till ett namnbyte.

Påhlmans Handelsinstitut ser dagens ljus

Det är nu som den moderna historien om Påhlmans Handelsinstitut tar fart på allvar: när Skrivinstitutet 1881 ombildas till Bröderna Påhlmans Handelsinstitut har två nya ansikten tagit plats i företagets styrelse, Otto Magnus Påhlmans två söner John Magnus och Gösta Magnus. Dessa herrar formade tillsammans det som idag kännetecknar Påhlmans Handelsinstitut: näringslivsanpassade utbildningar som förbereder sina studerande på bästa möjliga sätt inför kommande utmaningar i arbetslivet.

Näringslivsanpassade utbildningar

Till skillnad från sin far är John och Gösta övertygade om att deras utbildningar i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Kristiania (Oslo) och Lund måste bli ännu mer verklighetsförankrade. Därför anställs en rad lärare från näringslivet, bland annat dåvarande börs-chefen Kurt Belfrage. Dessutom inrättar bröderna ett komplett bank-, post- och företagskontor med egen valuta och egna blanketter i de nya, fina lokalerna på Sveavägen. Allt för att eleverna på ett professionellt sätt ska kunna svara upp på arbetsmarknadens behov och krav efter avslutad utbildning.

Dåtid möter nutid

Påhlmans Handelsinstitut utbildningar var banbrytande 1881, och då inte bara i Sverige, utan även utomlands. De studerande fick precis som idag jobba nära näringslivet med skarpa projekt och samtliga lärare var omsorgsfullt handplockade från näringslivet.

Sedan dess har självklart både studieutbud och pedagogik utvecklats i takt med tiden. Den ursprungliga goda andan finns fortfarande kvar tillika ambitionen att erbjuda verklighetsförankrade och näringslivsanpassade utbildningar som verkligen hjälper våra studerande vidare i karriären och gör dem anställningsbara.

Vi blir ofta kontaktade av studieintresserade för att de har fått positiva rekommendationer av någon de känner som har studerat på Påhlmans. Tidigare deltagare vittnar även om att de har erhållit väldigt användbar yrkeskunskap, fått tips om arbetsplatser, känt sig sedda och blivit väl bemötta samt motiverade. Det är just den andan som vi på Påhlmans Handelsinsititut värnar om och fortsätter att bibehålla.