Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Påhlmans Handelsinstitut har satt fart på karriärer sedan 1840-talet

Med lite god vilja kan man säga att den framgångsrika historien om Påhlmans Handelsinstitut startar redan i början av 1800-talet. Det är nämligen då som den unga löjtnanten Otto Magnus Påhlman kommer till St Petersburg för att utbilda ett kompani ryska officerare i gymnastikens alla konster.

Efter en tid vid plint och barr upptäcker dock Otto Magnus Påhlman att hans adepter lider av skrivsvårigheter. Han bestämmer sig för att göra någonting åt saken och avslutar därför sina träningspass med språkets höga hopp och viga böjelser, och utarbetar en skrivmetod som han lär ut till de ryska officerarna.

Sveriges första skrivinstitut

När Otto Magnus Påhlman väl kommer hem till Stockholm igen så har han fått blodad tand för läraryrket. Han planerar därför att starta Sveriges första privata skrivinstitut. Det dröjer visserligen ett antal år innan projektet blir verklighet, närmare bestämt tills 1846, men då finns också allt på plats i lokalerna på Drottninggatan 71. Inte minst ambitionen att inte bara lära ut hur man ska skriva en text, utan även vad man ska skriva. Ett vinnande koncept, ska det visa sig. För under årens lopp utvidgas kursutbudet och kommer 1881 att omfatta såväl affärskorrespondens och bokföring som handelslära och redovisning. Detta leder i sin tur till ett naturligt namnbyte.

Påhlmans Handelsinstitut ser dagens ljus

Det är nu som den moderna historien om Påhlmans Handelsinstitut tar fart på allvar. För när Skrivinstitutet 1881 ombildas till Bröderna Påhlmans Handelsinstitut har två nya ansikten tagit plats i företagets styrelse; Otto Magnus Påhlmans två söner John Magnus och Gösta M Påhlman. Dessa herrar ska tillsammans forma det som idag kännetecknar Påhlmans Handelsinstitut, dvs näringslivsanpassade utbildningar som förbereder sina elever på bästa möjliga sätt inför kommande utmaningar i arbetslivet.

Näringslivsanpassade utbildningar

Till skillnad från sin far är John M och Otto M Påhlman övertygade om att deras utbildningar i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Kristiania (Oslo) och Lund måste bli ännu mer verklighetsförankrade. Därför anställs en rad lärare från näringslivet, bland annat dåvarande börs-chefen Kurt Belfrage. Dessutom låter man inrätta ett komplett bank-, post- och företagskontor med egna pengar och tryckta blanketter i sina nya lokaler på Sveavägen. Allt för att eleverna tydligt ska kunna svara upp mot marknadens behov och krav efter avslutad utbildning.

Dåtid möter nutid

Påhlmans Handelsinstitut utbildningar var banbrytande 1881, och då inte bara i Sverige, utan även utomlands. Eleverna fick precis som idag jobba nära näringslivet med skarpa projekt och samtliga lärare var omsorgsfullt handplockade från näringslivet.

Sedan dess har självklart både kursutbud och pedagogiken utvecklats i takt med tiderna. Men den ursprungliga andan finns fortfarande kvar i väggarna, dvs att ge verklighetsförankrade och näringslivsanpassade utbildningar som verkligen hjälper dig att komma vidare i karriären.