Lön

Intervju med Pia Scherman i Advisory Board

Pia är Payroll Manager på Arla Foods och representant i Advisory Board. För att lära känna henne lite bättre ställde vi på Påhlmans Handelsinstitut några frågor om aktualiteter inom branschen och hur hennes tankar går kring detta.

Vem är Pia Scherman?

Pias expertis ligger inom områdena löneutveckling, systemvetenskap och ledarskap. Hennes karriär tog fart för 17 år sedan på Bauhaus i Barkarby, Stockholm.

–Jag har arbetat inom löneområdet sedan 2004 och började med administration, schemaläggning och tidsrapportering på Bauhaus i Barkarby. När det blev en tjänst ledig på löneavdelningen på Servicecenter sökte jag och fick den, mycket tack vare min kunskap från varuhuset. Sedan dess har jag både utvecklats inom systemvetenskap och ledarskap fram tills där jag är idag.

Under sin karriär har Pia stött på flera utmaningar, något hon tror att alla behöver gå igenom för att växa som ledare.

–Att gå från kollega till att bli ledare och chef över mina kollegor var en stor utmaning att hantera. Idag kan jag ärligt säga att jag inte vet om jag hanterade utmaningen på bästa möjliga sätt men jag växte till en betydligt bättre ledare genom det jobbet och även senare med ett helt nytt team där alla involverade kunde börja om på nytt.

Framtidens utmaningar och möjligheter

När det kommer till dagens och framtidens utmaningar inom lönebranschen förutspår Pia att digitalisering, modernisering och snabb utveckling är de tre faktorer som vi framförallt bör vara beredda på men också att vi inte ska vara rädda för att anamma den nya tidens utveckling.

–Lönebranschen är i stor förändring och har varit det i många år. Allt fler administrativa och repetitiva arbetsuppgifter digitaliseras, automatiseras, robotiseras och därmed förändras eller försvinner yrkesroller, vilket också öppnar upp för helt nya, tidigare outforskade möjligheter och utvecklingsområden. Utmaningen är att inte fastna i samma tankemönster, tidigare bestämda yrkesroller och rutiner utan istället våga tänka nytt. Att inte stanna upp, bli rädda för de behov och krav som kommer från andra bolag och övriga omvärlden, utan hänga med i utvecklingen.

Hon menar på att omvärldsbevakning är det bästa sättet att hålla sig ajour med dessa utmaningar och upprätthålla detta även efter avslutad utbildning.

–Genom att fortsätta vara nyfiken, öppen och hålla sig uppdaterad genom nyhetsbrev, poddar, webb seminarium och LinkedIn m.m., bibehåller och utvecklar man kunskap och håller sig uppdaterad om branschen och utveckling som sker. Man ska inte vara rädd för att komma med nya idéer och testa nya saker. Det är genom att befinna sig i ett konstant lärande och inte stanna upp som man anammar utveckling och nya möjligheter på bästa sätt.

Efterfrågan på kompetens inom löne-och ledarskapssektorn är enligt Pia varierande och flera i dagsläget.

–Vad jag kan se just nu så tror jag framförallt att kompetenser inom system och teknik, dataanalys, kvalitetssäkring och därmed även kunskap om både löneekonomi och kollektivavtal, utveckling av processer, förändringsledning och pedagogik är värt att läsa på extra om.

Vikten av anpassad utbildning och spetskompetens

Syftet med Advisory Board är att öka Påhlmans Handelsinstituts näringslivsnärvaro vilket också innebär att den utbildning som erbjuds ska vara anpassad utifrån näringslivets behov -något som Pia anser är högst relevant.

–Förändring pågår överallt och det går allt snabbare. Det är näringslivet som först har kunskap om, inte bara vilka kompetenser, förmågor och egenskaper som efterfrågas, utan också om vilka framtidens yrken kommer att vara.

När det kommer till att inneha spetskompetens generellt oavsett yrke, anser Pia att det är en förutsättning för utveckling av det personliga egenvärdet och engagemanget.

–Det är viktigt både för arbetsgivaren och för arbetstagaren att den anställde innehar spetskompetens. Genom att skaffa sig spetskompetens inom sitt yrke, stiger värdet för ens bidrag på arbetsplatsen vilket båda parter tjänar på. Till skillnad från en generalist, kommer man kunna ta sig an mer avancerade och stimulerande arbetsuppgifter vilket skapar känslan av att man bidrar inom sitt yrke. Detta i sin tur, bidrar till ett högre engagemang hos medarbetare vilket får alla arbetsgivare att jubla då de engagerade medarbetarna också är de bästa.

Profilbild Pia Scherman.jpg