Vi har satt fart på karriärer sedan 1881!

Hur kommer det sig att Påhlmans Handelsinstitut efter mer än 130 år fortfarande är ett av Sveriges mest välrenommerade och populära utbildningsinstitut?

Förutom näringslivsnärvaron, som är lika självklar idag som när vi startade, tror vi att det beror på några enkla principer som alltid varit vägledande för vår verksamhet. Vi erbjuder utbildningar av högsta klass, men det är lika viktigt att det vi lär ut också efterfrågas av näringslivet. Därför har vi en ständig dialog med aktiva företag i branschen och är noga med rekryteringen av våra lärare. Det är det ena. 

Det andra är att våra lärare och medarbetare är medvetna om att det viktigaste inte är vad vi lär ut utan vad du lär dig. Det betyder att pedagogik är lika viktigt för oss som innehåll. Vi ska vara länken mellan din talang och din kompetens. Vi ska ge dig tid att reflektera och förstå. Bara så får du direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper.

Påhlmans Handelsinstitut var banbrytande vid starten 1881 och precis som då får dagens studerande praktisera ute på arbetsplatser. Alla våra lärare är yrkesverksamma och omsorgsfullt handplockade från näringslivet. Genom åren har både kursutbud och pedagogik utvecklats, men den ursprungliga Påhlmans-andan finns kvar. Hos oss får du en verklighetsförankrad och näringslivsanpassad utbildning som hjälper dig att komma vidare i karriären!

Läs mer om Påhlmans Handelsinstituts historia 

Påhlmans Gymnasium

Påhlmans Gymnasium samverkar med Påhlmans Handelsinstitut som har ett genuint gott kvalitetsrykte i utbildningsbranschen. Vi på Påhlmans Gymnasium arbetar i samma anda genom att utvärdera kurserna och utbildningen tre gånger per läsår. Detta är ett bra sätt att få reda på hur eleverna trivs, hur det fungerar i undervisningen och vad vi kan bli ännu bättre på.

Läs mer om Påhlmans Gymnasium

Om huvudmannen

Påhlmans Handelsinstitut har Medborgarskolan Stockholmsregionen som huvudman. 

Läs mer om huvudmannen för Påhlmans Handelsinstitut  

Läs mer om Medborgarskolan

Välkommen till Påhlmans Handelsinstitut!