Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Deltagarundersökning

Studier inom ekonomi - Deltagarundersökning juni 2017

67 % av deltagarna som svarat arbetar efter avslutad utbildning med ekonomi eller löner. Av dessa fick 71 % arbete inom 3 månader efter examen. Några fick t.o.m. erbjudande om anställning innan utbildningen var klar!

Sammanställningen visar glädjande också att efterfrågan på löneadministratörer är hög. Lönenivån för löneadministratörer har ökat och förbättrats avsevärt mot tidigare år. Undersökningen är baserad på deltagare från utbildningarna Certifierad Ekonomiassistent och Certifierad Löneadministratör som avslutat studierna vt 2015 – vt 2017