Ekonomi

Att arbeta som redovisningskonsult

Vad gör en redovisningskonsult? Vilka kompetenser efterfrågas just nu inom ekonomibranschen? Vi ställde några frågor till Johan Nilsson, redovisningsexpert och kursledare för vår utbildning Certifierad Redovisningskonsult.

Inom ekonomibranschen ser vi idag en påtaglig utveckling. Uppgifter som förut sköttes av den mänskliga handen har idag digitaliserats och nya tekniska framsteg inom lönebranschen efterfrågar en ny kompetens bland redovisningskonsulter. Det kan handla om specifika löne – och redovisningssystem eller bokföringsprogram. Med andra ord är inte yrket vad det en gång var och nya kompetenser utöver de grundläggande kunskaperna inom ekonomistyrning, beskattningsrätt och årsredovisning, behöver idag kompletteras med en teknisk och digital kunnighet.

Johan Nilsson är kursledare för Certifierad Redovisningskonsult men även själv redovisningsexpert. Efter att ha arbetat på Bokföringsnämnden och Finansinspektion, där han bla var med och skrev K2 och K3 regelverken, har han även undervisat och föreläst inom redovisning, beskattning och ekonomistyrning. Han ser positivt på utvecklingen som sker.

­­– Ekonomiyrket är i ständig förändring och med den digitala resan som pågår är ändringstakten väldigt hög. Frågorna blir alltmer komplexa vilket innebär att det är svårt att vara bra på allt. Med det sagt, har man mycket att vinna på genom att ha övergripande kunskaper inom breda områden. På så viss kan man skaffa spetskompetens inom ett nischat område.

Den digitala resan inom lönebranschen ser Johan både som en utmaning och möjlighet.

– Utmaningen ligger i att lönebranschen blir alltmer komplex i takt med digitaliseringen som ställer högre krav på kompetenser inom teknik och datakunskap. Samtidigt är det dessa högre krav som gör arbetet så mycket roligare och utvecklande. Det skapar möjligheter för effektivisering och kompetensstärkande utveckling på individnivå.

Utöver nya tekniska kunskaper, förutspår Johan att de grundläggande kraven på kompetens inom redovisning kvarstår.

–De grundläggande kunskaperna inom analys och ekonomistyrning har fortfarande stor betydelse för den som söker arbete som redovisningskonsult och som vill utvecklas inom sin befintliga tjänst. Men kunskaper som att kunna genomföra kvalificerade bokslut, årsredovisningar och skattekunskaper till mindre och större företag är väldigt eftertraktat just nu.