Edtech – det nya digitala läromedlet

Edtech har fått en stark tillväxt i ett snabbt växande digitalt samhälle. Pandemin har synliggjort stora digitala utmaningar och i takt med detta uppstår också nya behov och en efterfrågan på kompetens som ligger på utbildningsväsen att identifiera och tillgodose.

Digitaliseringen och framväxten av edtech

Edtech är tjänster, produkter och digitala verktyg som används inom utbildning för att effektivisera administration, verksamheter och pedagogers undervisning. Digitaliseringen som skett under de senaste 20 åren har revolutionerat näringslivet och utbildningssektorn på global nivå. Smidiga, digitala och tekniska lösningar är en nödvändighet inom organisationer i takt med att generation z tar över marknaden. Den nya generationen utmanar vår samtid genom att kräva enklare, effektivare och mer hållbart ekonomiska lösningar. Samma generation är näringslivets blivande makthavare vilket leder till att krav på ny digital kompetens uppstår.

Det senaste årets pandemi har utmanat utbildningssektorn som på kort tid tvingades att ställa om all fysisk undervisning till digital. Sverige var väl förberedda tack vare tidigare lönsamma infrastrukturella investeringar inom just edtech som möjliggjorde en snabb omställning för hemundervisning. Trots detta, synliggjorde pandemin brister inom kompetensförsörjningen av digital undervisning bland lärare och pedagoger. Ett problem identifierades, hur undervisar man effektivt digitalt?

Man kan tycka att en strategi för detta ska finnas, och det gör den, i viss utsträckning. 2017 kom en nationell sådan för skolans digitalisering, dock med avsaknad för den högre, vuxenutbildningen. Med andra ord, saknas det ett gemensamt bemötande till hur digital undervisning ska samordnas nationellt.

Vikten av att kompetensförsörja digitalt

Så vilken roll spelar Påhlmans Handelsinstitut i detta? Som ett viktigt lärosäte för vuxenutbildning, med en direktlänk ut i näringslivet, är det upp till oss som aktörer att tillgodose den efterfrågan och behov som branschen behöver kompetens inom. Det här är något som Katarina Von Horn anser vara en av de stora utmaningarna just nu.

–­­­ Möjligheterna är stora och många då pandemin verkligen har påskyndat den digitala mognaden och vad företag och skolor behöver göra är att leta efter nya, effektiva digitala lösningar för att kunna utbilda och anställa nya medarbetare.

Katarina är partner och Client director på Warpin media, ett XR bolag med fokus på VR och AR- utbildning inom b2b. Hon är även en av de kunskapskällor som Påhlmans Handelsinstitut valt att inleda samarbete med. Nyligen blev hon representant i Påhlmans Handelsinstituts Advisory Board med målsättningen att spetsa vår kompetens och kunskapsbank inom edtech-branschen och bidra till att göra vår verksamhet till en ledande institution för digital undervisning med den mest framgenta teknologin.

Hennes karriär började som ledarskapskonsult men tog en vändning när hon kom i kontakt med Warpin som delade samma vision om att utveckla kommunikation och presentationsteknikövningar med hjälp av VR-teknik.

–Vi arbetar med AR och VR teknik, tillsammans med ett brett urval av kunder. Vi arbetar med några av Sveriges största företag som utbildar och tränar sina medarbetare med vår VR-teknik. Med denna teknik får de genomgång av arbetsprocesser och interaktiv träning som gett mycket bra resultat då medarbetare tränar distraktionsfritt och tränar muskelminnet. Att få chansen att utveckla framtidens ledare med Påhlmans Handelsinstitut och bidra med min kunskap inom edtech, är en spännande resa som jag ser fram emot.

Framtida utmaningar

Enligt en branschrapport av Swedish Edtech Industry från 2021, kommer den globala edtech marknaden att fördubblas till år 2025. Detta är en direkt följd av den ökade efterfrågan på digital utbildning, inte minst inom norden där investeringar läggs i danska och norska företag. Med andra ord har edtech kommit för att stanna och vi kan se en fortsatt växande trend av mer kompetens inom området.

–Den största utmaningen inom edtech är att man är fortsatt försiktig med inköp av nya lösningar då vi inte vet hur den närmaste framtiden ser ut. Vi ser växande behov av yrken som utvecklare och kompetens inom nya digitala lösningar vilket kräver att man vågar satsa och är nyfiken. Det är verkligen kul att Påhlmans Handelsinstitut valt att erbjuda vår VR-teknik till sina studerande vilket gör att de blir introducerade och lär känna digitala lösningar inför deras framtida arbetsliv.

Det är dags att vi tar tillvara på den potential och effektivisering som edtech erbjuder näringslivet. Det är vårt uppdrag och ansvar att utbilda generation z, utnyttja de digitala möjligheterna och implementera det inom utbildningsväsendet. Genom att våga satsa, och bredda kunskaperna med relevant kompetens kan edtech inom några år skapa möjligheter inom näringslivet som vi för 20 år sen bara kunde drömma om.

Låt oss påbörja den digitala resan!