Program - Certifierad HR-koordinator, online

Arbetsrätt I, 12 timmar

 • Vad är arbetsrätt?
 • Arbetsgivare och arbetstagare?
 • Arbetsgivarorganisationer
 • Arbetstagarorganisationer
 • Kollektivavtal och hängavtal

Arbetsrättsliga lagar

 • Lagen om anställningsskydd
 • Medbestämmandelagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Sjuklönelagen
 • Diskrimineringslagen
 • Diskriminering vid visstid/deltid

Ledighetslagar

 • Semesterlagen
 • Studieledighetslagen
 • Föräldraledighetslagen
 • Trängande familjeskäl
 • Näringsverksamhet
 • Meddelande domar

Rättssystemet

 • Rättsgången
 • Arbetsdomstol
 • Tingsrätten
 • Checklista lagar

Personaladministration med rekrytering, 47 timmar

 • Inledning till Personaladministration
 • Strategisk PA
 • Ledarskap och grupputveckling
 • Konflikt- och krishantering
 • Kompetensbaserad rekryteringsprocess
 • Rekryteringsverktyg
 • Att anställa och arbetsrättsligt perspektiv
 • Personalekonomiskt perspektiv
 • Löner, arbetstider och ledighet
 • Rekryteringsverktyget Jobylon: praktiska övningar

Arbetsrätt II, 12 timmar

 • Nya lagar och nyheter
 • Aktuellt inom arbetsrättsområdet
 • Hur skapas en ny lag?
 • Nya lagar och Nyheter
 • Visselblåsarlagen
 • Lönekartläggning

Diskrimineringslagen

 • Diskriminering vid visstid/deltid
 • Övningsfrågor

Fler lagar

 • Sjuklönelagen
 • Tystnadsplikt och ansvar
 • Lagen om ledighet för att prova annat arbete
 • Trängande familjeskäl
 • Näringsverksamhet
 • Uthyrningslagen

LAS

 • Lagen om anställningsskydd
 • Omplacering
 • Uppsägning
 • Lön och ersättningar
 • Meddelande domar

Arbetsmiljö

 • Minderårigas arbetsmiljö
 • Ensamarbete
 • Rehabiliteringsplan
 • Ansvar och straff

Löneadministration I med Fortnox Lön, 36 timmar

 • Löneadministratörens uppgifter och egenskaper
 • Anställningsavtal, anställningsvillkor och arbetsformer
 • Arbetsgivaravgifter
 • Arbetstiden och dess förläggning
 • Arbetstidslagen: övertid, mertid, rast, paus och veckovila
 • Förmåner: skattefria och skattepliktiga
 • Olika löneformer och lönetillägg
 • Retroaktiv lön
 • Semesterlagen: semester, semesterrätt och semesterlön
 • Skatter: tabellskatt och engångsskatt samt skattedeklaration
 • Sjuklönelagen och sjukfrånvaro
 • Tjänstledighet och permission
 • Årsrutiner och kontrolluppgifter
 • Praktiska övningar i programmet Fortnox Lön

Coachande förhållningssätt med praktiska övningar och redovisning, 20 timmar

Syftet är att ge grundläggande kunskaper i coaching och hur det förhållningssättet kan användas för att motivera och inspirera dig själv och andra till ökat lärande och förbättrade prestationer. Du har en muntlig redovisning inför läraren.

 • Vad är Coaching?
 • Olika förhållningssätt
 • Struktur för samtal - Bra frågor ger bra svar
 • Analysverktyg för personlighetsstilar
 • Coaching, mål och kommunikation