Juridisk översiktskurs – Jöken, online

Kursinnehåll

Sammanlagd speltid för föreläsningsfilmerna är 14 timmar och 33 minuter.

 1. Kursinformation
  1.1 Välkommen till Påhlmans
  1.2 Kurspresentation
  1.3 Navigering
  1.4 Kursinnehåll och litteratur
  1.5 Lärare
  1.6 Frågor till lärare
  1.7 Kontaktinfo
  1.8 Tekniska förutsättningar

 2. Introduktion till juridiken (55:13)
  2.1 Anvisningar
  2.2 Juridik - en introduktion (8:46)
  2.3 Rättskällorna (12:44)
  2.4 Var finns rättskällorna (4:18)
  2.5 Domstolar (10:58)
  2.6 Tolkning av lagtext (12:18)
  2.7 Sammanfattning (6:09)
  2.8 Uppgift - Lagbok och juridisk metod
  2.9 Uppgift - Lagtolkning
  2.10 Uppgift - Läsa och förstå rättsfall

 3. Personrätt (26:24)
  3.1 Anvisningar
  3.2 Introduktion (6:57)
  3.3 Omyndigas rättshandlingsförmåga (9:17)
  3.4 Begränsningar i rättshandlingsförmågan (4:37)
  3.5 Sammanfattning (5:33)
  3.6 Faktafrågor
  3.7. Tillämpningsfråga
  3.8 Inlämningsuppgift

 4. Avtalsrätt (59:36)
  4.1 Anvisningar
  4.2 Introduktion (9:35)
  4.3 Ingående av avtal (15:18)
  4.4 Fullmakt (14:24)
  4.5 Ogiltighet (12:39)
  4.6 Avtalsbrott (4:00)
  4.7 Sammanfattning (3:40)
  4.8 Faktafrågor
  4.9 Tillämpningsfrågor

 5. Köprätt (49:26)
  5.1 Anvisningar
  5.2 Introduktion (4:44)
  5.3 Det köprättsliga regelsystemet (10:10)
  5.4 Säljarens förpliktelser (10:10)
  5.5 Köparens förpliktelser (3:50)
  5.6 Avtalsbrott inom köprätt (9:16)
  5.7 Gåva - en introduktion (8:58)
  5.8 Sammanfattning (2:18)
  5.9 Faktafrågor - Köprätt
  5.10 Tillämpningsfrågor - Köprätt
  5.11 Faktafrågor - Gåva
  5.12 Tillämpningsfrågor - Gåva

 6. Fordringsrätt (53:02)
  6.1 Anvisningar
  6.2 Introduktion (6:58)
  6.3 Skuldebrev (16:03)
  6.4 Löpande skuldebrev (10:48)
  6.5 Enkla skuldebrev (4:28)
  6.6 Ränta, borgen och preskription (10:16)
  6.7 Sammanfattning (4:29)
  6.8 Faktafrågor
  6.9 Tillämpningsfrågor

 7. Skadeståndsrätt (33:47)
  7.1 Anvisningar
  7.2 Introduktion (3:48)
  7.3 Skadestånd och straff (4:35)
  7.4 Allmänna förutsättningar för skadestånd (10:31)
  7.5 Ersättningen (4:47)
  7.6 Trafikskada, produktskada m.m. (7:16)
  7.7 Sammanfattning (2:50)
  7.8 Faktafrågor
  7.9 Tillämpningsfrågor

 8. Obeståndsrätt (1:03:43)
  8.1 Anvisningar
  8.2 Introduktion (3:04)
  8.3 Utsökningsrätt (20:56)
  8.4 Konkurs (17:28)
  8.5 Skuldsanering (3:59)
  8.6 Företagsrekonstruktion och ackord (7:46)
  8.7 Sammanfattning (10:28)
  8.8 Faktafrågor
  8.9 Tillämpningsfrågor

 9. Obligatorisk inlämningsuppgift
  9.1 Anvisningar
  9.2 Inlämningsuppgift
  9.3 Skicka in inlämningsuppgiften här

 10. Förvaltningsrätt (32:17)
  10.1 Anvisningar
  10.2 Introduktion (3:37)
  10.3 Förvaltningslagen (24:08)
  10.4 Sammanfattning (4:32)
  10.5 Faktafrågor

 11. Immaterialrätt (1:35:45)
  11.1 Anvisningar
  11.2 Introduktion (4:06)
  11.3 Upphovsrätt (11:07)
  11.4 Patenträtt (11:22)
  11.5 Varumärkesrätt (13:20)
  11.6 Designskydd (8:26)
  11.7 Marknadsföringsrätt (26:58)
  11.8 Konkurrensrätt (12:45)
  11.9 Sammanfattning (7:41)
  11.10 Faktafrågor - Immaterialrätt
  11.11 Faktafrågor - Marknadsrätt
  11.12 Tillämpningsfrågor - Immaterial- och marknadsrätt

 12. Arbetsrätt (41:55)
  12.1 Anvisningar
  12.2 Introduktion (3:04)
  12.3 Anställningsskydd (14:41)
  12.4 Diskrimineringsrätt (9:18)
  12.5 Kollektiv arbetsrätt (7:39)
  12.6 Sammanfattning (7:13)
  12.7 Faktafrågor
  12.8 Tillämpningsfrågor

 13. Associationsrätt (58:00)
  13.1 Anvisningar
  13.2 Introduktion (4:35)
  13.3 Aktiebolag (24:10)
  13.4 Bolagsbegreppet, handelsbolag och enkla bolag (18:22)
  13.5 Sammanfattning (10:53)
  13.6 Faktafrågor
  13.7 Tillämpningsfrågor

 14. Fastighetsrätt (34:36)
  14.1 Anvisningar
  14.2 Introduktion (4:23)
  14.3 Fastighetstillbehör (3:49)
  14.4 Köp av fast egendom (14:21)
  14.5 Hyra och arrende (8:07)
  14.6 Sammanfattning (3:56)
  14.7 Faktafrågor
  14.8 Tillämpningsfrågor

 15. Familjerätt (1:22:51)
  15.1 Anvisningar
  15.2 Introduktion (1:50)
  15.3 Äktenskap (20:08)
  15.4 Samboende (10:00)
  15.5 Arvsrätt (20:57)
  15.6 Testamentsrätt (13:51)
  15.7 Föräldrar och barn (8:29)
  15.8 Sammanfattning (7:36)
  15.9 Faktafrågor
  15.10 Tillämpningsfrågor

 16. Straffrätt (1:03:55)
  16.1 Anvisningar
  16.2 Introduktion (5:06)
  16.3 Brottsbegreppet (29:26)
  16.4 Försök, förberedelse, stämpling m.m. (17:03)
  16.5 Straffmätning och val av påföljd (4:53)
  16.6 Sammanfattning (7:27)
  16.7 Faktafrågor

 17. Processrätt (1:00:38)
  17.1 Anvisningar
  17.2 Introduktion (2:57)
  17.3 Tvistemålsprocessen (25:16)
  17.4 Brottmålsprocessen (17:53)
  17.5 Processrättsliga principer (10:00)
  17.6 Sammanfattning (4:32)

 18. EU-rätt (1:02:09)
  18.1 Anvisningar
  18.2 Introduktion (5:41)
  18.3 Förhållandet mellan EU-rätt och svensk rätt (6:52)
  18.4 Rättskällorna i EU-rätten (10:33)
  18.5 EU:s institutioner (11:26)
  18.6 Förhandsavgöranden (4:38)
  18.7 Den inre marknaden (12:05)
  18.8 EU-stadgan och Europakonventionen (7:20)
  18.9 Sammanfattning (3:34)
  18.10 Faktafrågor

 19. Kursavslut
  19.1 Inlämning av uppgift, anmälan till tentamen
  19.2 Slutord från Påhlmans

Kurslitteratur för fristående kursen Juridisk översiktskurs, 15 hp

Förutom det interaktiva materialet som du hittar på kursplattformen för denna onlinekurs behöver du följande kurslitteratur:

 • Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt, - Lundberg, Konrad m. fl.,
 • Europarätten. En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen - Nilsson, Lundberg
 • En introduktion till förvaltningsrätten - Warnling-Nerep

Den senaste upplagan gäller alltid, men ovanstående böcker går även bra att inhandla eller låna. För att klara kursen behöver du också en lagbok. Det finns ett flertal lagböcker som kan användas

 • den blå lagboken (Sveriges Rikes Lag, Norstedts Juridik/Wolters Kluwer)
 • den svarta lagboken (Sveriges Lag, Studentlitteratur) eller
 • den gröna lagboken (Svensk lag, Iustus Förlag)

Den blå boken rekommenderas, men vilken du väljer att använda har ingen betydelse för kursens genomförande. Lagboken bör inte vara äldre än två år.

Tentamen utgår från den kurslitteratur som presenterats ovan. Det ska inte behövas fler övningsuppgifter än dem som finns på kursplattformen för att klara kursen, men om du ändå vill ha tillgång till fler uppgifter kan följande bok rekommenderas:

 • Juridik - övningar, rättsfall, tentamen, - Lundberg, Konrad m. fl., Samona Förlag