Samhällsbyggnad

Jan-Olof digitaliserar samhällsbyggnadsbranschen

Jan-Olof Edgar har 30 års erfarenhet från byggbranschen och är en pionjär när det gäller BIM –byggnadsinformationsmodellering. Han har arbetat på Svensk Byggtjänst som AMA-chef och i september 2020 fick han rollen som utvecklingsstrateg. Under hösten kommer Jan-Olof att gästföreläsa och dela med sig av sin kunskap på vår nya, korta YH-utbildning BIM och CoClass i byggprocessen, 35 YH-poäng.

Vad gör Svensk Byggtjänst och vad innebär din roll som utvecklingsstrateg?

– Svensk Byggtjänst finns till för att hjälpa och underlätta för byggbranschen. Vi ägs av ett 30-tal branschorganisationer och vårt uppdrag är att erbjuda produkter och tjänster som bidrar till en effektivare byggprocess. Som en del i vår verksamhet tar vi fram utbildningsmaterial och håller utbildningar.

– Byggbranschen ligger efter när det gäller digitalisering och där har vi en otroligt viktig funktion. I ett byggprojekt jobbar man i projektform, vilket innebär att det saknas en kontinuitet bland projektdeltagarna, vilket gör att man tenderar att uppfinna hjulet inför varje projekt. Jag jobbar med digitalisering men det kräver långsiktiga strategier och det tar tid.

– Samhällsbyggnadsbranschen är störst i Sverige och att få hela denna jättelika bransch att få samma mognadsgrad samtidigt är en jätteutmaning. I rollen som utvecklingsstrateg är jag med och digitaliserar branschen. Jag leder innovationsstrategier och är delaktig med en ny produkt som vi håller på och tar fram – AMA Funktion – som är ett hjälpmedel vid upprättande av funktionsbeskrivningar för totalentreprenader.

Hur ser arbetsmarknaden ut inom samhällsbyggnadsbranschen?

– Digitaliseringen förändrar samhällsbyggnadsbranschen och vi måste hänga med i utvecklingen. Det är därför en enorm efterfrågan på utbildade personer som kan BIM och CoClass. Byggbranschen har även följt konjunkturen och i varje lågkonjunktur har det försvunnit en generation och vi står nu inför ett generationsskifte då många arkitekter och ingenjörer kommer att gå i pension.

Vad kommer du att förmedla på dina föreläsningar?

– Jag kommer prata om betydelsen av en god informationsstruktur och att BIM inte bara är ett sätt att rita 3D-modeller utan att det är mycket större än så. Det är ett nytt mindset – inställning till – hur vi hanterar information.

– Jag kommer även lyfta aspekten om kommunikation mellan människor och mellan datorer. När vi människor använder språk i byggprocessen så finns det många olika ord som är synonyma. Beroende på vilken roll, erfarenhet, bakgrund eller utbildning en person har anpassas språket. Vid exempelvis en upphandling måste man dock använda exakt samma begrepp för exakt samma sak eftersom det har med entreprenadavtal (juridik) att göra.

Varför ska man gå utbildningen i BIM och CoClass i byggprocessen?

– Det är en bred utbildning som markant ökar ens chanser till karriärutveckling.
Byggbranschen är stor och utbildningen gör att de som gått den får ännu bredare möjligheter.
Att jobba i samhällsbyggnadssektorn innebär att man bidrar till samhällsutvecklingen och genom digitaliseringen blir den ännu mer effektiv. Det är också en intressant bransch som skapar nytta för människor. Det som skapas här är bestående, till exempel en bro som står i över hundra år.

Liknande artiklar

Samhällsbyggnad

Om Lågenergi- och passivhusteknik!

Varför ska man studera Lågenergi- och passivhusteknik? Och varför är det så viktigt för byggnadsbranschen att ställa om till nya, mer hållbara tekniker? Martin ...

YH-utbildning
29 augusti 2022
Läs vidare om "Om Lågenergi- och passivhusteknik!"