• /Global/bilder/yh/pahlmans6

Redovisningskonsult, 400 YH-poäng

En studiemedelsberättigad heltidsutbildning, 400 YH-poäng.

Som redovisningskonsult sköter du företagets redovisning i olika former. Du har också en rådgivande roll i ekonomiska frågor så som skatter, försäkringar, budget och investeringar liksom i marknadsföring, juridik och företagets affärsutveckling. Du är ofta företagets fasta punkt.

Nästa start tidigast måndag den 21 augusti 2017 – ansökningswebben öppnar i januari 2017.

Intresseanmälan

Är du intresserad av den här utbildningen? Skicka gärna in en intresseanmälan så hör vi av oss till dig. Lämna en intresseanmälan

Mål

Övergripande mål med utbildningen är att den studerande efter genomförd yrkesutbildning ska kunna arbeta självständigt och i team med kvalificerade ärenden rörande redovisning, bokslut, deklaration, skatte- och företagseko­nomisk rådgivning. Arbeta lösningsinriktat och konsultativt gentemot anställda, organisation och externa kontaktytor. Värdera resultat och analysera olika verksamheters lönsamhet, finansiella ställning och likviditet. Upprätta och tolka ekonomiska kalkyler för ett företags lönsamhet, prissättning, finansering, likviditet och finansiella status.

Konsultativa rollen

Branschen står inför ett generationsskifte med stora behov av att kunna rekrytera kompetenta redovisningskonsulter. Kompetenskrav som betonas av branschen är de konsultativa egenskaperna samt att utbildningen ger en grund för en framtida auktorisation. Färdigheter och kunskaper om kommunikation, presentation och att arbeta analytiskt och lösningsorienterat är viktiga egenskaper i rollen som konsult. Den rådgivande/analyserande rollen kommer att bli än mer central och redovisningskonsulterna kommer att vara efterfrågade av företag som behöver en ekonomisk rådgivare. Många av räkenskapsårets uppgifter blir mer och mer datoriserade/standardiserade och branschen ställer tydliga kompetenskrav i affärssystem och att en redovisningskonsult måste kunna tolka och anlysera information och finansiell data.

Denna utbildning uppfyller de teoretiska kraven för grundnivån inför en auktorisation i FAR och SRF, dvs 200 YH-poäng Företagsekonomi, 50 YH-poäng Beskattningsrätt och 50 YH-poäng Handelsrätt.

Kurser

Ämne och antal poäng

 • IT (Office), 10 poäng 
 • Beskattning (privatbeskattning), 20 poäng 
 • Beskattning (företagsbeskattning), 30 poäng 
 • Extern Redovisning 1+2, 30+30 poäng
 • Handelsrätt 1+2, 20+30 poäng
 • Ekonomistyrning 1+2+3, 15+20+20 poäng 
 • Examensarbete, 30 poäng 
 • Koncernredovisning, 15 poäng 
 • Kommunikation, presentationsteknik och rådgivning, 10 poäng 
 • Årsredovisning i AB, 15 poäng och revisorsarbete 5 poäng
 • LiA (Lärande i Arbete / praktik) 1+2, 50+50 poäng

Produktblad

Här kan du ladda ned produktblad för utbildningen.

Påhlmans Handelsinstitut

Påhlmans Handelsinstitut är ett av Sveriges äldsta handelsinstitut och grundades 1881. Påhlmans bedriver utbildningar inom ekonomi, marknadsföring, språk och juridik. Påhlmans Handelsinstitut har många års erfarenhet av att genomföra YH-utbildningar och har totalt fyra YH utbildningar inom ovan nämnda områden.

Undervisning/lärare

 • 15 lärarledda lektioner/vecka hos Påhlmans Handelsinstitut i genomsnitt under utbildningen, övrig tid självstudier. Utbildningen är en heltidsutbildning.
 • Undervisningen bygger på teori undervisning och problembaserad pedagogik som tillämpar teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang.
 • Lärarna är yrkesverksamma och de har så väl relevant examen som kompetens i det ämnet de undervisar i och konsulteras av Påhlmans Handelsinstitut.

Projektarbeten och andra arbetsformer

I utbildningen ingår bl.a. projektarbeten och presentationer i mindre grupper och/eller helklass.

Praktik – LiA = Lärande i Arbete

I utbildningen ingår 20 veckor LiA kurs. LiA är fördelat på vardera 10 veckor per kurs (50 YH-poäng). Lärande i arbete = praktisk tillämpning av utbildningens teoretiska avsnitt i ett av branschens företag under ledning av en handledare.

Vi ser gärna att du söker din LiA själv, med hjälp av dina egna kontakter och målsättningar. I och med att Påhlmans har det slutliga ansvaret för att samtliga studerande har en LiA, använder vi vårt omfattande kontaktnät för att säkerställa LiA-platserna.

Förkunskaper

För att kunna söka till denna utbildning behöver du ha grundläggande behörighet. Särskild förkunskaper är lägst betyget godkänt i Svenska B (2), Engelska B (6), Matematik B (2 b eller c), Företagsekonomi B (1) eller motsvarande kunskaper.

Saknar du gymnasiebetyg enligt ovan kan du validera dina kunskaper via kostnadsfria kunskapstest, hos Påhlmans Handelsinstitut. Dessa genomförs i maj – du kommer att kallas per automatik om vi bedömer att det är nödvändigt.

Informationsmöten

Välkommen på informationsmöte:

 • Tisdag den 21 mars kl 17.30
 • Torsdag den 6 april kl 17.00

Plats: Aulan, Hagagatan 23 A - Ingen föranmälan behövs.

YH-mässan i Stockholm

YH-mässan kommer att genomföras i mars 2017 – vi återkommer med datum.
Plats: troligen Norra Latin, Drottninggatan 71B.

Ansökan

Din kompletta ansökan ska innehålla följande:

 • Ifyllt anmälningsformulär
 • Ditt kompletta CV 
 • Betygskopior som styrker din behörighet
 • Skriv ett personligt brev (max en A4), som beskriver dig själv på ett enkelt sätt. Berätta varför du söker utbildningen, dina ambitioner med den och yrkeslivet efter fullgjord utbildning.

Efter att vi har mottagit din ansökan erhåller du en bekräftelse från oss via e-post med ytterligare information.

Urval och antagning

Din ansökan bedöms efter betyg och/eller tidigare utbildningar, arbetslivs­erfarenhet (minst deltid, oavsett bransch) samt särskilt prov inom företagsekonomi. Ansökningarna dokumenteras och granskas av utbildningsanordnaren.

Alla som är behöriga kallas att skriva det särskilda provet som den sökande måste skriva minst godkänt på. Poäng för betyg, arbetslivserfarenhet och särskilt prov räknas samman. Beslut om antagning tas därefter av ledningsgruppen. Den sökanden antas i den ordning poängen utvisar, där den med högst poäng antas först.

Antagningsbesked kommer i vecka 26 – 2017.

Betyg i utbildningen

Betygen grundar sig på följande: 

 • Muntliga och skriftliga prov efter varje kursavsnitt 
 • Bedömning av projektarbeten 
 • Muntlig och skriftlig uppföljning av LiA-perioder

Betygsgrader

Icke Godkänd, Godkänd, Väl Godkänd

För godkänd examen krävs:

Godkända betyg i samtliga av utbildningens kurser.

Har du fullföljt utbildningen får du ett examensbevis och ett Europass. Europasset är ett komplement till examensbeviset på engelska som gör att du lättare kan marknadsföra dig utomlands.

Har du inte fullföljt alla kurser på utbildningen får du ett utbildningsbevis.

Utbildningsstart

Tidigast måndag 21 augusti 2017.

Sista ansökningsdag

Onsdag 19 april 2017 kl 23.59.

Ansökningar inkomna efter kl 24.00 kommer inte att behandlas.

Kurslokaler

Hagagatan, Stockholm (T-bana Odenplan)

Kurslängd

80 veckor, varav 20 veckor LiA (Lärande i Arbete/praktik)

Klasstorlek

Ca 35 deltagare

Litteratur

Bekostas av deltagaren själv.

Frågor?

Om du vill tala med någon är du välkommen att kontakta:
Monika Kageryd – monika.kageryd@phi.se, 010-157 63 77

 • Info om YH-utbildningar

  YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen.

 • "Utbildningen slår alla förväntningar och det är fantastiskt att man kan lära sig så mycket under ett år."

  Alma Redzic, tidigare elev Ekonomiassistent och därefter Redovisningsekonom
 • Timur Khamraev, tidigare elev

  Utbildningen stämmer helt och hållet med mina förväntningar. I kombination med min företagsekonomiska utbildning i Uzbekistan har den givit mig breda kunskaper i redovisning. Största fördelen som skiljer Påhlmans från akademiska utbildningen är praktiska perioder (LIA) samt att alla lärarna har stort yrkeserfarenhet inom sina ämnesområden. Tack vare detta känner jag mig trygg och kan erbjuda en riktigt bra kompetens för min blivande arbetsgivare. Stort tack Påhlmans! 


  Alma Redzic, tidigare elev
  Resan på Påhlmans började med ekonomiassistentkursen som gav mig en bred kunskapsbas. Därefter, att ha lärt känna dom hängivna lärarna och personalen kändes det självklart att fortsätta med KY-utbildningen. Måste säga att jag gjorde ett mycket bra val! Utbildningen slår alla förväntningar och det är fantastisk att man kan lära sig så mycket under ett år. Det bästa var också att på avslutningsdagen fick jag jobb där jag hade haft min Lia-period! 


  Tina Aspequist, tidigare elev
  Utbildningen överträffade mina förväntningar. Mycket tack vare lärarna på Påhlmans. Att de är verksamma i näringslivet tillsammans med deras långa yrkeserfarenhet , goda pedagogik och stora engagemang lyfte oss alla. En annan stor fördel var att utbildningen varvades med teori och praktik samt även en del projektarbeten. Utbildningen har gett mig en certifiering som kvittens på mina kunskaper samt ett stort nätverk och många nya kontakter, som jag har stor användning av i min fortsatta karriär. 


  Håkan Roswall, tidigare elev
  Året på Påhlmans gav mig en riktigt bred kunskapsbas och jag kan varmt rekommendera utbildningen. Idag är jag tillbaka i IT-branschen men i en helt annan roll, nämligen som affärsanalytiker för ett av världens största IT-bolag. Det har jag helt klart Påhlmans att tacka för...