Juridik

Arbeta som åklagarsekreterare

Att arbeta som åklagarsekreterare är ett spännande yrkesval. Här får du vara i rättsväsendets centrum, handlägga olika typer av ärenden och det innebär också många sociala kontakter.

Utbildning till åklagarsekreterare är antingen att gå juristprogrammet, där jobbet som åklagarsekreterare ofta är en början på en karriär som åklagare, eller så kan du utbilda dig till paralegal. En paralegalutbildning är en yrkeshögskoleutbildning (YH) på två år inklusive praktik.

Snittlönen för en åklagarsekreterare är 34 300* kronor men kan variera var i landet du arbetar.

Åklagarsekreterarens arbetsuppgifter

När du arbetar åt åklagarämbetet är ditt jobb att ge administrativt stöd åt åklagarna. Du sköter alla kontakter med polisen och andra myndigheter inför ett åtal och förbereder underlag. Det är i de flesta fall du som är ansvarig för att upprätta domarna efter att de fallit och säkerställa att de vinner laga kraft.

Vanligtvis har en åklagarsekreterare även hand om olika typer av IT-system som är viktiga för myndigheten. Det kan handla om att bland annat se till att alla handlingar diarieförs på rätt sätt före, under och efter en process.

Åklagarsekreterares olika karriärvägar

En fördel med en utbildning till paralegal är att du inte är låst till en karriärväg. När du jobbat ett par år som åklagarsekreterare kan du sedan söka dig vidare och jobba med bredare ärenden i en domstol. Du kan också få jobb som juridisk sekreterare, assistent på en advokatbyrå eller arbeta på den juridiska avdelningen hos ett företag. Om du väljer att gå YH-vägen för att bli paralegal eller åklagarsekreterare kommer den största delen (ungefär hälften) av din utbildning att bestå av grundläggande juridik.

*Källa: Yrkeskollen 2022