Yrkeshögskoleutbildningar (YH)

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) är en mycket effektiv och uppskattad utbildningsform inom näringslivet då utbildningarna bidrar till att kompetensförsörja företag och organisationer med bransch- och yrkesspecifik kompetens. Utbildningarna är framtagna i nära samarbete mellan aktuell bransch och utbildningsanordnare vilket ger de studerande exakt rätt kunskaper, färdigheter och kompetenser för sin framtida yrkesroll.

Näringslivet och det anställande arbetslivet medverkar i framtagningen av och sitter i ledningsgruppen för YH-utbildningar för att säkerställa att de studerande får just de kunskaper som krävs för den yrkesroll utbildningen syftar till. Minst en fjärdedel av utbildningen är Lärande i arbete (LIA) vilket är en unik möjlighet för de studerande att låta inlärda teoretiska kunskaper möta verkligheten. Många företag och organisationer är mycket positiva till att erbjuda studerande LIA-platser till studerande, då det är en möjlighet att på ett enkelt sätt lära känna och utveckla en medarbetare inför eventuella framtida rekryteringar.

Att ta emot en studerande från någon av Påhlmans Handelsinstituts (PHI) yrkeshögskoleutbildningar på LIA ska vara enkelt och utan alltför omfattande merarbete för din organisation. LIA bedrivs på heltid och den studerande är försäkrad via YH-myndigheten. Företaget utser en handledare som kommer överens med den studerande om LIA-perioden utifrån utbildningsplanen. PHI kontaktar företaget eller organisationen och informerar om handledning, betygssättning och annat nödvändigt samt stöttar där behov finns. En bit in i LIA gör PHI en avstämning på plats i form av LIA-besök på runt en trekvart, där vi säkerställer att allt fungerar som tänkt. En lyckad LIA bygger enligt PHI på engagemang, ambition, nyfikenhet, kunskap och ödmjukhet.

Webbkurs: On-boarding för LIA-handledare

MYH har tagit fram webbkursen On-boarding för LIA handledare som tar 5-10 minuter att genomföra. Den ger dig kunskaper om vad som kännetecknar YH, vad LIA innebär, om handledarrollen samt genomförandet av av LIA.

Läs mer om våra utbildningar här

Är du intresserad eller vill veta mer?

Om du är intresserad av att ta emot en praktikant eller vill veta mer om hur det är att vara praktikföretag för Påhlmans Handelsinstitut, tveka inte att kontakta oss: 010-157 64 41, info@phi.se.