Certifieringsutbildningar

Våra Certifieringsutbildningar är effektiva och uppskattade av både studerande och arbetsgivare. Utbildningarna leder till tydliga yrkesroller och kompetenser som efterfrågas av arbetsgivarna. Kombinationen av yrkesverksamma utbildare med lång erfarenhet av att lära ut och möjlighet till praktik på företag/organisation ger de studerande rätt förutsättningar att lyckas väl i sin nya yrkesroll.

Vår långa erfarenhet av att bedriva korta och intensiva certifieringsutbildningar har gett oss mycket goda kunskaper om den kompetens som efterfrågas av arbetsgivare.Mot slutet av den teoretiska delen av utbildningen har våra studerande möjlighet att själva söka och göra minst 4 veckor praktik för att låta inlärda teoretiska kunskaper möta verkligheten. Många företag och organisationer är mycket positiva till att erbjuda studerande praktikplatser, då det ger bra förutsättningar att på ett enkelt sätt lära känna och utveckla en medarbetare inför eventuella framtida rekryteringar.

Att ta emot en studerande från någon av Påhlmans Handelsinstituts certifieringsutbildningar på praktik ska vara enkelt och utan alltför omfattande merarbete för din organisation. Praktiken bedrivs på deltid eller heltid utifrån den överenskommelse som studerande och er organisation kommer överens om och som bäst gynnar båda parter. Den studerande är försäkrad via skolan under hela praktiken. Organisationen utser en handledare som kommer överens med den studerande om praktikperioden i form av datum, tider och arbetsuppgifter. En överenskommelse upprättas och denna godkänns sedan av skolan. En lyckad praktik bygger enligt PHI på engagemang, ambition, nyfikenhet, kunskap och ödmjukhet.

Läs mer om våra certifieringsutbildningar här

Är du intresserad eller vill veta mer?

Om du är intresserad av att ta emot en praktikant eller vill veta mer om hur det är att vara praktikföretag för Påhlmans Handelsinstitut, tveka inte att kontakta oss: 010-157 64 41, info@phi.se.