Entreprenadupphandlare

Vad gör en bid manager?

En bid manager är expert på att lämna svar på offentliga upphandlingar. För att kunna bli en bra bid manager behöver du kunna lagen om offentlig upphandling (LOU) på dina fem fingrar, och vara duktigt på att skapa struktur och ordning i dina anbudsprojekt. Lönemässigt ligger snittlönen för en bid manager på 48 800 * kronor i månaden.

Bid manager arbetsuppgifter

Som bid manager är du projektledaren i ett anbudsprojekt. Ditt jobb är att analysera ett förfrågningsunderlag för att identifiera det som uppdragsgivaren vill ha. Eftersom en upphandling är strikt lagstyrd är det viktigt att allt som efterfrågas finns med i anbudet som du skriver, annars är risken stor att ditt anbud förkastas och möjligheten att vinna affären försvinner. Det är din uppgift att se till att allt underlag tas fram enligt en tidsplan och att ingenting missas samt bevaka själva anbudsgivningen.

Du måste också förstå utvärderingskriterierna och formulera en strategi för hur ni ska vinna anbudet. Det kan antingen vara genom att beskriva er kvalitet på ett riktigt vasst sätt eller genom att hitta sätt att minska ert anbudspris. Som bid manager kan du även bli ansvarig för att hitta nya affärsmöjligheter att lägga anbud på.

Bli bid manager

Det finns flera vägar till att bli bid manager. Det finns särskild utbildning för bid manager, men du kan också gå vägen att först plugga till upphandlare. Det är också vanligt att jurister, ekonomer eller marknadsförare arbetar som bid managers. I vissa fall är det yrkeskunniga människor som växlat spår och börjat jobba med anbud inom sitt område, även om det blir mindre vanligt. Det har också blivit vanligare att företag letar efter en senior bid manager som ofta har minst tio års erfarenhet och leder ett team med bid managers. Bid manager kan ibland även kallas anbudsledare, tender manager, eller anbudsskribent.

*Källa: Yrkeskollen 2022