Entreprenadupphandlare

Vad gör en entreprenadupphandlare?

Som entreprenadupphandlare är du en nyckelperson i byggprocessen. Det är du som ser till att rätt folk hamnar på rätt ställe, och bygger grunden för att ekonomin i projektet ska falla väl ut. Du kan antingen jobba på ett byggföretag eller hos en privat eller offentlig byggherre. För att bli entreprenadupphandlare kan du gå en byggutbildning och växla spår internt på ett företag, eller gå en utbildning för entreprenadupphandlare på en yrkeshögskola.

Entreprenadupphandlaren i en beställarorganisation

När du jobbar i en beställarorganisation, vilket kan vara en kommun eller annan myndighet alternativt ett konsultföretag eller en privat byggherre, är det du som ser till att det upphandlingsunderlag som skickas ut fokuserar på rätt saker. Entreprenadupphandlare har arbetsuppgifter som att samla in grundfakta om det som ska byggas och formulera krav och upphandlingsmodeller innan en förfrågan skickas ut. Du ser till att både lagar och branschföreskrifter följs, och att upphandlingen utformas på ett sätt som gör att rätt kvalitet till rätt pris köps in.

Entreprenadupphandlaren hos en byggentreprenör

Även utförarorganisationerna har ett stort behov av upphandlare, även om de ofta har titeln inköpare i dessa organisationer. När du hamnar här så kommer du att jobba i projekten med att se till att budgeten hålls utan att det tummas på kvaliteten. Du upphandlar allt från underentreprenörer och material till maskiner. Du kan räkna med en högre grad av specialisering än om du upphandlar projekt på beställarsidan. Ofta lär du dig någon sektor; det kan vara mark, husbyggnation eller bostäder. En skicklig och ambitiös upphandlare eller inköpare har lätt att få jobb idag och kan ofta välja mellan olika arbetsplatser och sektorer.

Efter ett par år i branschen kan du som upphandlare räkna med att ha en lön runt 44 000* kronor i månaden.

*Källa: Yrkeskollen 2022