Lön

Jobba som lönekonsult

Som lönekonsult jobbar du på ett företag som hanterar lönerna åt andra företag. Det innebär att du antingen kan vara knuten till ett särskilt företag eller ha flera företag som kunder. Det vanliga är att små och medelstora företag hyr in en lönekonsult när det inte är ekonomiskt möjligt att ha en egen HR-avdelning. Men det kan även hända att stora företag anlitar lönekonsulter för att täcka upp vid arbetstoppar, sjukdomar eller vid andra omständigheter som gör att extrapersonal behövs.

Arbetsuppgifter för en lönekonsult

Vad gör då en lönekonsult? En lönekonsult har arbetsuppgifter som inkluderar att sköta de system som räknar fram vilken lön en arbetstagare ska få ut en viss månad. Beroende på arbetsplats kan det ta mer eller mindre tid. Om det är mycket övertid eller ackord som ska hanteras blir det en större utmaning än om alla har en så kallad rak månadslön. Du sköter också uppgifter som pensioner och semesterersättningar samt ser till att korrekt skatt dras från lönen.

Utöver ovanstående uppgifter förväntas du också lämna underlag till det företag du jobbar åt som de kan använda både till sin lönestatistik och till sin bokföring.

Ett snitt för en lönekonsult med ett par års erfarenhet brukar ligga på cirka 32 000-40 000* kronor.

Utbildning till lönekonsult

Om du vill bli lönekonsult men inte vill lägga flera år på en på universitetsutbildning är Yrkeshögskolan det bästa alternativet. Vår YH-utbildning ligger på två år och är mer praktiskt inriktad – du kommer studera det du har mest nytta av i arbetslivet. Här får du också göra arbetsplatsförlagd praktik vilket kan ge en direkt ingång till arbete efter utbildningen.

*Källa: Unionen 2022