Lön

Jobba som löneekonom

En löneekonom är en eftertraktad specialist som arbetar med att ta fram och beräknar löner. Till sin hjälp har hen olika system och IT-stöd samt en gedigen kunskap om lagar och regler inom området. Det här är ett framtidsyrke eftersom det dels kommer ske många pensionsavgångar framöver vilket skapar en brist, dels eftersom det är en bransch som snabbt digitaliserats. Den som är kunnig inom IT har stora möjligheter att få jobb.

Det är förhållandevis bra löner i branschen. Efter ett par år i yrket har en löneekonom ofta över 42 000* kronor i lön beroende på din svårighetsnivå. För att bli löneekonom behöver du antingen läsa ekonomi på universitetet eller gå en utbildning på Yrkeshögskolan. Vår YH-utbildning är på två år och har en mer praktisk inriktning och gör dig till kvalificerad lönekonsult med inriktning på digitala systemlösningar.

Vad gör en löneekonom?

En löneekonom har arbetsuppgifter som kretsar kring löner och förmåner. Även om det finns bra IT-stöd behöver du fortfarande ha ett matematiskt sinne. Alla system kräver någon form av inmatning och du behöver också ha förmågan att kunna kontrollera att de uppgifter som räknas fram är korrekta.

Som löneekonom arbetar du också med att sammanställa underlag och statistik som informerar om hur löneutbetalningarna utvecklas och hur mycket som behöver avsättas till pensioner och semestrar. Du kan också få jobba som projektledare när det är dags att implementera nya system.

Du kan välja att antingen jobba som konsult eller som anställd på ett företag eller myndighet. Det som utmärker dig är din spetskompetens inom området löner. Om du är konsult kan du räkna med många olika kunder och att du får se flera olika branscher. Det är oftast välbetalt men kommer också med högre krav på leverans och fler arbetade timmar.

*Källa Unionen 2022