Juridik

Gör dig attraktivare med Jöken i ditt cv

Påhlmans Handelsinstitut har lanserat en kurs i grundläggande juridik, Jöken, som görs helt online. ”Juridik kommer in i fler vardagsbeslut än många är medvetna om. Ibland kan den okunskapen bli kostsam. Här är kursen för dig som vill få koll på vad som gäller i en rad situationer, som privatperson, anställd eller närstående, men även som företagare.”

Det säger Erik Rosqvist som är juridiklärare på Påhlmans Handelsinstitut sedan 2014 och utbildar nu bland annat i kurserna Jöken Online – Juridisk översiktskurs - och GDPR Online.

Boka kursen! Juridisk översiktskurs - Jöken, online

Vem riktar sig Jöken-utbildningen till?

Erik Rosqvist-2000x1086.jpg

– Vem som helst. Alla människor fattar varje dag beslut som får juridiska följder. Som när du säljer en bil, ingår avtal, köper saker via nätet, eller skiljer dig etc. Genom att ha grundläggande juridisk kunskap är det enklare att undvika många vanliga misstag och ta bättre beslut. Oberoende om det gäller dig, ditt företag eller någon närstående. Följderna av felaktiga beslut kan i värsta fall bli långvariga och kostsamma.

– Jöken är helt online, så du kan läsa den när som helst och var som helst. Och alla kan söka den, till skillnad från universitetskurser som bara är öppna för ett begränsat antal.

Vad är det viktigaste man som student får lära sig på kursen?

– Alla berörs av juridiken, om än på olika sätt. Juridiken är ett verktyg för att undvika många vanligt förekommande problem. Med kunskapen från kursen får du koll på det viktigaste inom ett stort antal civilrättsliga områden. Kursen har alla nytta av helt enkelt.

– Dessutom är det viktigt för mig som är verksam i näringslivet att kunna förmedla både teoretiska och praktiska kunskaper till studenterna.

Vad är din bakgrund?

– Jag är utbildad jurist och har bland annat arbetat som internationell inkassojurist. Numera jobbar jag i egen verksamhet, där jag främst bistår mindre och mellanstora företag med juridiska frågor, främst affärsjuridiska. Det går att läsa mer om mig och min verksamhet på www.recollectajuridik.se.

– Jag har även undervisat i juridik på Stockholms universitet, Södertörns högskola, Skövde högskola och Påhlmans Handelsinstitut, samt skrivit kurslitteratur i juridik, bland annat ”Skuldebrevsrätten: En Introduktion”.

Vad är det bästa med att vara lärare?

– Att kunna förmedla kunskaper som eleverna faktiskt kommer att ha stor nytta av i arbetslivet och vardagen. Kunskapen gör stor skillnad för studenterna, och det betyder mycket.

Vad är spännande med att driva egen juristbyrå?

– Uppdragen är i regel varierande och frågorna spänner över många olika områden. Det är väldigt givande att kunna ge råd till företag som befinner sig i en expansionsfas och som behöver hjälp med alla de juridiska frågor som kan uppstå. Från låneavtal, GDPR, leverantörsavtal, samarbetsavtal och anställningsavtal, men också många andra typer av frågeställningar.