Certifierad Paralegal, online

Kvalitetssäkring för arbetsgivare:

  • Kunskap som skapar trygga relationer till klienter​
  • Metodlära och rättskällelära​
  • Söka, granska, utreda och formulera​
  • Avlasta kollegorna att utföra rättsutredningar samt upprätta olika handlingar​
  • Affärsmässighet och lönsamhet​
  • Personal som blir säkrare i sin yrkesroll​
  • Kunskap, färdigheter och kompetenser för sin yrkesroll​