HR & Ledarskap

Vad gör en rekryteringskonsult?

En rekryteringskonsult arbetar med att hitta passande personal åt företag och organisationer. En rekryteringskonsult har arbetsuppgifter som att kartlägga marknaden, hitta och intervjua lämpliga kandidater och se till att rätt person hamnar på rätt plats. Som rekryteringskonsult specialiserar du dig oftast på en marknad, det kan vara att hitta IT-chefer eller marknadsförare där ett brett personligt nätverk i branschen är en stor tillgång.

Som rekryteringskonsult är det viktigt att du är bra på att hantera och förstå människor. Du behöver ha kunskaper om psykologi och kunna få en möjlig kandidat att känna sig bekväm i en intervjusituation. Du kommer att träffa väldigt många människor och måste ha förmågan att snabbt bilda dig en uppfattning om dem som inte är präglad av personliga åsikter eller annat som kan leda till felbedömningar.

En annan viktig egenskap hos en rekryteringskonsult är förmågan att kommunicera. Du behöver både kunna få en potentiell kandidat att förstå vad jobbet går ut på och kunna kommunicera vidare till din uppdragsgivare vad det är du tycker är intressant med en viss kandidat.

När du har arbetat som rekryteringskonsult och skaffat dig några års erfarenhet och samt ett kontaktnät kan din lön hamna på mellan 40 000* och 50 000* kronor per månad.

Utbildning till rekryteringskonsult

För att bli rekryteringskonsult behöver du oftast ha en akademisk examen, vanligtvis inom HR eller ekonomi, men finns också andra vägar in i branschen. Du kan till exempel studera någon av våra yrkesutbildningar Certifierad Rekryteringsresearcher eller Certifierad HR-koordinator och sedan skaffa dig erfarenhet och läsa vidareutbildningar om du har ambitionen att bli konsult. Eller så har du en lång branscherfarenhet inom till exempel IT kombinerat med ett intresse för personalfrågor. I det här fallet är det både din branschkunskap och ditt kontaktnät som kan öppna upp för din nya karriär.

*Källa SCB 2022