HR & Ledarskap

Arbeta som HR-koordinator

En HR-koordinator jobbar oftast på ett företags HR-avdelning. Koordinatorn är personalspecialist och en HR-koordinator har arbetsuppgifter som kan vara av väldigt varierande karaktär. Det här är ett yrke som ställer höga krav på förmågan att kommunicera och jobba självständigt. Till skillnad från till exempel en HR-assistent har du mer kvalificerade arbetsuppgifter och kommer fungera lite som en internkonsult där du ger stöd åt chefer runtom i organisationen.

En genomsnittlig HR-koordinator lön ligger runt 40 000* kronor i månaden. Lönen varierar givetvis med ansvar och arbetsplats.

Vad gör en HR-koordinator?

Det vanliga är att du är anställd centralt på en HR-avdelning vilket är en viktig stabsfunktion. Som koordinator jobbar du någonstans ute i organisationen och stöttar upp i olika frågor. Det kan antingen vara rena bemanningsfrågor där du har koll på hur många personer som finns tillgängliga i era olika yrkeskategorier och som kan sättas in på olika uppdrag. Alternativt kan du jobba med rekrytering av nya personer.

Du ger också cheferna stöd när det kommer till lönesättning och förmåner, samt ser till att arbetsmiljöfrågorna står högt upp på agendan. Din roll blir extra viktig när det finns någon form av konflikt på arbetsplatsen eftersom du med din kunskap kan agera medlare och hitta bra lösningar. Det är också vanligt att en HR-koordinator fungerar som projektledare när nya system eller plugins till befintliga system ska implementeras.

Utbildning HR-koordinator

Det lättaste sättet att bli HR-koordinator är genom att gå en certifieringsutbildning. En sådan ligger på 114 timmars studier och ger dig de grunder du behöver för att kunna komma ut i arbetslivet. Du behöver bland annat kunna arbetsrätt och allt som rör lön, rekrytering och gruppsykologi. I utbildningen ingår också kursblock kring diskriminering och mångfald vilket blir allt viktigare för de flesta företag och organisationer.

*Källa: Joted 2022