Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Studerande

Certifierad Ekonomiutbildning för löneadministratörer, online

Information

Plats
Påhlmans
Avgift
36 000 kr ink. moms.
Arbetar du redan med löneprocessen och vill bygga på din kompetens inom redovisning? Den här breda deltidsutbildningen online ger dig god insikt i en organisations ekonomiska verksamhet samt praktiska kunskaper för arbete inom ekonomi.

Om utbildningen

Du studerar löpande bokföring, förberedande bokslut och fordringsrätt. Utbildningen innefattar även Företagsekonomi och en extra kursdel med Företagsanalys. Efter utbildningen får du ett intyg på dina kunskaper när du har fullgjort alla obligatoriska moment i respektive kursdel. Du kan certifiera dig i bokföring, bokslut och fordringsrätt med tentamen i respektive ämne vilket ger ytterligare tyngd åt ditt CV.

Målgrupp

För dig som redan arbetar med löneadministration och vill avancera vidare med arbete inom redovisning.

Innehåll

Grundläggande företagsekonomi, 12 tim

 • Olika företagsformers påverkan på bokföringen
 • Kalkyler
 • Kostnad och intäkter
 • Budgetering
 • Ränteberäkning
 • Prissättningsmodeller

Bokföring, 36 tim

 • Termer och begrepp
 • Bas 2015
 • Bokföringslagen
 • Löpande bokföring
 • Fakturering
 • Leverantörs- och kundreskontra
 • Bokföring på dator: Visma Administration 2000

Nytt innehåll är Statens kontoplan med aktuell undervisningsvideo samt handledning för baskontoplan 2020 med konteringsanvisningar från Ekonomistyrningsverket. För dig som är/blir verksam i offentlig sektor.

Bokslut, 30 tim

 • Redovisningslagar
 • Skatt
 • Materiella/immateriella och finansiella anläggningstillgångar
 • Omsättningstillgångar
 • Skulder och obeskattade reserver
 • Eget kapital i AB
 • Periodiseringar
 • Bokslut och årsredovisning
 • Bokslutsdispositioner
 • Nyckeltal

Fordringsrätt, 40 tim

 • Fordringsrättslig introduktion och förpliktelsers uppkomst
 • Reglerna om förpliktelser (obligationer) mellan två parter
 • Vem är betalningsskyldig
 • Till vem ska betalning ske?
 • Vad ska presteras?
 • Var, när och hur ska prestation ske?
 • Skuldebrevsrätt
 • Invändningsrätten
 • Legitimation
 • Sakrättsliga frågor
 • Betalning
 • Kvittning 

Företagsanalys - praktik och teori (extra material)

 • Nyckeltalsberäkningar
 • Nyckeltalsanalyser
 • Ekonomiska analyser av årsbokslut och årsredovisning
 • Exempel och egna övningar i Excel
 • Presentera ekonomisk information
 • Introduktion och teori
 • Presentera ekonomisk information
 • Kassalikviditet
 • Balanslikviditet
 • Soliditet
 • Avkastning på eget, totalt och sysselsatt kapital
 • Vinstmarginal
 • Varulagrets omsättningshastighet
 • Erhållen och lämnad kredittid
 • Debiteringsgrad
 • Årsredovisning att räkna på
 • Övningar och självtest

Förkunskaper

Du behärskar svenska i tal och skrift vilket motsvarar godkänt i Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B, alternativt nivå B2 enligt Europarådets nivåskala (GERS).

För att tillgodose dig utbildningen på bästa sätt är det önskvärt att du är yrkesverksam inom löner och förväntas arbeta på en ekonomiavdelning inom kort.

Studietid

Du kan som längst studera online ett år från att du loggar in på studieplattformen. Om du studerar några timmar per vecka kan du givetvis kombinera det med att arbeta på heltid.

Att studera online

Utbildningen genomförs helt online, det är inte några träffar på skolan och du väljer själv i vilket tempo du vill studera. Efter anmälan får du inom två arbetsdagar tillgång till studieplattformen och de olika kursdelarna. Utbildningen består av interaktivt material: undervisning via video, nedladdningsbara filer, övningsuppgifter och olika instruktioner. Studieplattformen består även av ett forum där du får personlig kontakt och vägledning av din lärare och du kan även ha kontakt med övriga deltagare. Läraren svarar på frågor vid inloggning en gång per dag alla vardagar. Allt material och samtliga moment i onlineutbildningen är tillgängliga via din webbläsare i datorn och fungerar även via mobiltelefon och läsplatta.

Du startar med kursdelen Företagsekonomi och därefter Bokföring. Du meddelar läraren att du är klar efter varje kursdel och får då ett godkännande eller så får du uppgifter att komplettera med.
Du kan under dessa 12 månader ändra tempo på dina studier och ta uppehåll utan att behöva meddela oss på skolan.

Karriärcoachning, försäkring och praktik

Under din studietid hos oss är du försäkrad, vilket betyder att om du vill ta initiativ till att själv skaffa dig praktik så går det alldeles utmärkt.
Praktik ingår alltså inte i denna utbildning: om du önskar extra stöd inför att själv anskaffa praktik så är du välkommen att välja till karriärcoachning, vilket du läser mera om här.

Certifiering

Efter kursdelarna Bokföring, Bokslut och Fordringsrätt har du möjlighet att skriva en tentamen hemma på bestämd dag och tid. Provtiden är begränsad till tre timmar från påkoppling till att du skickar in provet till din lärare. Läraren gör provet tillgängligt för dig på studieplattformen på den dag och tid ni har bestämt.
Certifieringen ingår i avgiften.

Tekniska förutsättningar

Du har tillgång till egen dator. Vi rekommenderar den senaste versionen av webbläsare Google Chrome eller Firefox. Du ska kunna ladda ner och läsa filer som excel och pdf då det ingår i studiematerialet. Din dator ska ha ledigt utrymme för installation av Visma Administration, minst 5 GB.
För PC: Operativsystem Windows 10, 8 eller 7 i Windows.
För Mac: Installerad Windows-miljö.

Du får tillgång till en elevlicens för bokföringsprogrammet Visma Administration. Under studietiden gör du bokföringsövningar hemma på din dator och det programmet är inte kompatibelt med läsplatta.

Litteratur

I kursdelarna Bokföring, Bokslut och Fordringsrätt ingår studielitteraturen som en del av materialet på studieplattformen, du behöver alltså inte köpa några extra böcker.

Finansiering

I samarbete med Human Finans rekommenderar vi det räntefria studielånet. Gå in på deras hemsida alternativt ring 08-560 201 15.

Som studerande på en utbildning hos oss får du gratis tillgång till tusentals kurser via LinkedIn Learning.

Du som privatperson är välkommen att delbetala tre gånger utan extra kostnad.

Våra köpevillkor.

Frågor? Varmt välkommen!

Hjärtligt välkommen att kontakta oss på info@phi.se och 010-157 64 34.
FAQ

Vi har satt fart på karriärer sedan 1881.

 

 

Kontakt

Kontaktperson

Info@phi.se