Digital projektering – VVS, 50 YH-poäng

Information

Startdatum

11 oktober 2021

Sista ansökningsdag

31 september 2021

Utbildningslängd

10 veckor (50 YH-poäng)

Kurslokaler

Utbildningen sker via digitala sändningar och satellitupplägg. Utbildningsort Uppsala, Bergsbrunnagatan 20 med satellitort Stockholm, Hagagatan 23A (Odenplan)

Antal platser

35 st

Studiemedel

Utbildningen är CSN-berättigad.

Modernt bostadsbyggande och kommande effektiva VVS-lösningar digitaliseras alltmer idag. Du som är intresserad av att vara en del av denna utveckling eller som vill kompetenssäkra dig inför framtiden, har nu chansen. Som digital projektledare inom VVS får du unika möjligheter att leda, mäta och utveckla framtidens hållbara VVS-system och lösningar. Med klimatsmarta, digitalt samlade byggprojekt når Sverige Agenda 2030 med ett renare samvete.

Utbildningen riktar sig till dig som är yrkesverksam eller behöver förstärkt kompetens i aktuell mjukvara.

Utbildningen är salsbunden och på satellit med livesändningar mellan föreläsningssalar i Uppsala och Stockholm. Lektioner ges 2-3 dagar per vecka, men de studerande kan även följa varje föreläsningstillfälle digitalt via sändning över läroplattformen Teams.

Utbildningens innehåll

 • Grunder i Revit och verktygen i Revit systems (Vent, rör och El)
 • Magicad för Revit och AutoCAD samt skillnaden sinsemellan
 • Samordning i Navisworks och Solibri
 • Granskning och tolkning av BIM Manualer
 • Framställning av BIM Manualer
 • Framställning av 3D modeller i olika detaljeringsgrad
 • Utförande av gränsdragning och samordning mellan samtliga funktioner i projekteringsfasen inom VVS.
 • Utförande av beräkning, simulering och visualisering av projekt.
 • Klassificeringssystemen CoClass, BSAB samt AMA-systemet
 • IFC formatet och klassificering av objekt
 • Skillnader mellan 2D projektering och 3D projektering
 • VR och AR för VVS-branschen

Kurser

 • 3D-modellering/program och verktyg, 15 YH-poäng
 • Byggskisser och planer i 3D och MagiCAD, 10 YH-poäng
 • Program inom beräkning, simulering och visualisering. Systemredogörelse för hur IFC och BIP för effektiv projektering, 5 YH-poäng
 • Samgranskning av byggprojektets discipliner, utfallsvärdering, beslutsunderlag och problemlösning, 5 YH-poäng
 • Branschspecifika kravspecifikationer, gransknings och ändringsprocesser vid projekt kravställning, 5 YH-poäng
 • Gränsdragning och samordning mellan samtliga funktioner i projekteringsfasen inom VVS, 5 YH-poäng
 • Modelleringsprogram, algoritmer, artificiell intelligens och machine learning i projekteringsfasen, 5 YH-poäng

Summa: 50 YH-poäng (10 veckor)

Undervisning

Utbildningen sker via digitala sändningar. Därmed är det möjligt att ta del av föreläsningarna på egen ort efter att föreläsningen har publicerats digitalt. De som vill är välkomna att sitta i undervisningssalar i Uppsala eller Stockholm under föreläsningarna. Föreläsaren är på plats eller kopplad till gruppen via satellitsändning över Teams.

Lektioner ges 2-3 dagar per vecka. Varje föreläsning återkopplar till föregående och givna arbetsuppgifter för att ge studenterna optimala förutsättningar för kompetensförstärkning.

De utbildningsorter som är upptagna kring denna utbildning är:

 • Uppsala, Bergsbrunnagatan 20 (utbildningsort)
 • Stockholm, Hagagatan 23A (satellitort)

Läs mer här om utbildningen

Viktigt att veta

Ansökan och behörighet

 1. Grundläggande behörighet
 2. Särskild behörighet: Engelska 6, Matematik 2, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2
 3. Yrkeserfarenhet: Minst 6 mån. Branscherfarenhet från att arbeta med VVS-projektering
 4. För dig som inte uppfyller de formella kraven på behörighet finns det ändå en möjlighet att bli antagen. Du kan söka med så kallad reell kompetens, dvs att du har tidigare erfarenheter och kommer att kunna klara utbildningen och att arbeta inom det yrke som utbildningen leder till. Om du åberopar reell kompetens, behöver du klicka i din ansökan att du ansöker med reell kompetens och ladda upp kopior som styrker den behörighet som du saknar.

Urval och antagning

Din ansökan bedöms efter:

 • Tidigare utbildning
 • Yrkeserfarenhet
 • Särskilt prov

Betygen sammanställs och ett medelvärde beräknas, 1-5 poäng

Maxvärde: 5 poäng

Särskilt prov

Det särskilda provet kommer att utformas och följas upp av utsedda arbetsgivarrepresentanter för att bedöma sökandes möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen på avsatt tid utifrån de mest grundläggande teoretiska kunskaperna. Alla som är behöriga kallas att skriva ett särskilt prov som poängsätts i en femgradig skala enligt nedan:

 1. Icke godkänd: 0 poäng
 2. Godkänd: 2 poäng
 3. Väl godkänd: 4 poäng
 4. Mycket väl godkänd: 5 poäng
 5. Maxvärde: 5 poäng

Poängen för betyg och särskilt prov räknas samman enligt mallen nedan:

Gymnasiebetyg 0-5 poäng
Särskilt prov 0-5 poäng

Max: 10 poäng

Antagning och beslut tas därefter av ledningsgruppen. Den sökanden antas i den ordning poängen utvisar, där den med högst poäng antas först.

Betyg och examen

Utbildningen ger utbildningsbevis för genomförda kurser/moment.

Stöd i din undervisning

Påhlmans Handelsinstitut erbjuder särskilt pedagogiskt stöd till dig som känner att du behöver det. Stödet utformas utifrån dina individuella behov i enlighet med direktiven från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Viktigt att veta är att du som studerande inte behöver en dokumenterad långvarig funktionsnedsättning för att erhålla stöd.

Vi på PHI strävar efter att du som behöver stöd ska få bästa möjliga förutsättningar att klara dina studier och utvecklas utifrån dina möjligheter. PHI erbjuder ökad tillgänglig undervisning för alla som önskar det i form av svenska med yrkesinriktning (yrkessvenska) där vi stärker dina kunskaper i det svenska språket samt lärarledd studieverkstad.

Läs mer på Yrkeshögskolans hemsida

Kontaktperson

Om du har några frågor om utbildningen är du välkommen att kontakta:

Hans Sundström
072-300 15 15
hans.sundstrom@phi.se

Mikael Andersson
010-157 50 23
mikael.andersson@medborgarskolan.se

Om du har antagningsfrågor, välkommen att maila:
antagningen@phi.se