Studera Bokslut online

På kursen Bokslut online får du lära dig hur man jobbar från bokföring till ett färdigt bokslut. Efter avslutad kurs ska du kunna vara behjälplig på flera plan vid ett bokslut på mindre och medelstora företag.

Videon kräver godkännande av cookies för tredjepart, Youtube.com. Genom att visa videon godkänner du att cookies sparas från Youtube.com enligt deras villkor.

Gå till videon på Youtube.com