Tillgodoräknande

Innehållet motsvarar Stockholms universitets kursplan på 15 högskolepoäng.

Du har möjlighet att göra en skriftlig tentamen och med godkänt resultat tillgodoräkna dig högskolepoäng för kursen. Tentamen ska ske övervakat på Påhlmans. Om du vill göra den på annan skola tar du kontakt med förslagsvis en administratör: du ska sitta i egen sal eller med andra som gör tentamen/annat prov och har tentavakt (max fyra timmar). Du meddelar oss skriftligt till info@phi.se en vecka innan med plats, kontaktperson och tid. Du betalar själv för extern tentaplats.

Enligt Stockholms universitets generella regelverk gäller att, för att få en tillgodoräknandeansökan prövad, så måste sökanden vid tillfället för tillgodoräknandeansökan vara inskriven vid Stockholms universitet. Dessutom ska sökanden sedan tidigare minst ha 7,5 högskolepoäng med godkänt resultat. 


Vid frågor, vänligen ring telefonnummer 08-16 20 00.


Om ovanstående kriterier är uppfyllda prövas varje ansökan individuellt och om institutionen vid en prövning anser att den aktuella kursen motsvarar någon av kurserna som ges vid Juridiska institutionen, så godkänns tillgodoräknandet.