Samhällsbyggnad

"Vi måste implementera BIM i högre utsträckning"

VVS-branschen utvecklas i större utsträckning mot det digitala spåret. Då krävs det att rätt kompetens finns på arbetsmarknaden för att man ska kunna bli anställningsbar.

Vad är BIM och varför ska man läsa det?

Kristofer Johansson är VD på K&J Consulting som arbetar med teknisk byggnadskonsultation. Han ser den digitala utvecklingen i branschen och välkomnar den.


–Jag upplever att många företag fortfarande är fast i gamla metoder men att fler och fler konsult-företag inser att man måste slå in på den nya, digitala vägen inom VVS-branschen. Att rita i 3D räcker inte länge till, vi måste implementera BIM (Byggnadsinformationsmodellering) i mycket högre utsträckning.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) utgör grunden för den digitala omvandlingen inom arkitektur, konstruktion och byggnation (AEC-branscherna). BIM tar ett helhetsgrepp på skapandet och hanteringen av informationen om en byggnad. Det bygger på en intelligent modell som möjliggörs av en molnplattform som integrerar strukturerad data från olika branscher, för att skapa en digital återgivning av en tillgång över hela dess livscykel – från planering och design till byggnation och drift. Fältet har växt explosionsartat under de senaste åren, mycket i takt med digitaliseringen som ställt nya krav på arbetsmarknaden och därav ett nytt kompetensbehov.


– I det lilla perspektivet har beställare fått upp ögonen för det här nya kompetensbehovet inom BIM och i det stora finns det enormt med fördelar att utnyttja med den här kompetensen. Dels för att reducera belastningen på ekonomin, resurshanteringen och miljön.

Digital projektering– VVS på Påhlmans handelsinstitut

Påhlmans Handelsinstitut förser byggbranschen med YH-utbildningen Digital projektering VVS. En utbildning för dig som vill kompetenssäkra dig själv och dina anställda inför framtiden. Som digital projektledare inom VVS får du unika möjligheter att leda, mäta och utveckla framtidens hållbara VVS-system och lösningar.

–Många av de studerande kommer från VVS-branschen sedan innan med många års erfarenhet och har ett behov av att kompetensutveckla sig, medan vissa är helt nya i området. Men det är inget som påverkar då vi fångar upp alla med kortare genomgångar av den mest grundläggande teorin. Huvudfokus ligger på själva 3D-ritandet och målsättningen är att alla (oavsett om man är färsk eller erfaren) ska lära sig om att modellera VVS i Revit! Utöver det går vi igenom klassificeringssystem, projekterings-samordning, framtida arbetssätt och annat närliggande.

Utbildningen förbereder dig för att möta framtidens behov och efterfrågan vilket är den bästa investeringen du kan göra för dig själv, menar Kristoffer.


–Som erfaren VVS-projektör utan erfarenhet från Revit skulle jag säga att det är den bästa satsningen du kan göra för att framtidssäkra ditt jobb. Är du öppen för nya arbetssätt och ny teknik kommer du dessutom ha riktigt kul på den här utbildningen.

Liknande artiklar

Samhällsbyggnad

Om Lågenergi- och passivhusteknik!

Varför ska man studera Lågenergi- och passivhusteknik? Och varför är det så viktigt för byggnadsbranschen att ställa om till nya, mer hållbara tekniker? Martin ...

YH-utbildning
29 augusti 2022
Läs vidare om "Om Lågenergi- och passivhusteknik!"