Samhällsbyggnad

Om Lågenergi- och passivhusteknik!

Varför ska man studera Lågenergi- och passivhusteknik? Och varför är det så viktigt för byggnadsbranschen att ställa om till nya, mer hållbara tekniker? Martin Ancons ger oss svaren!

Att bygga klimatsmarta hus har blivit alltmer populärt inom privatsektorn såväl som inom byggnadsbranschen. Människor blir mer hållbart medvetna i takt med nya direktiv och mål från EU som ämnar minska klimatpåverkan. Den ökade efterfrågan från marknaden har gjort att byggnadsbranschen kräver kompetensförstärkning inom arbetsområdet passivhus.

På Påhlmans handelsinstituts YH-utbildning Lågenergi- och passivhusteknik, lär man sig den speciella byggteknik som används vid byggnation av klimatsmarta hus. Alltså vilken teknik och material som lämpar sig bäst för isolering av byggnader.

Lågenergi är en framtidsförsäkring!

Martin Ancons är VD på Ventilationscentrum i Enköping och kursledare för Påhlmans Handelsinstituts YH-utbildning, Lågenergi- och passivhusteknik.

– Ett av EU:s högsta prioriterade mål är att sänka energiförbrukningen. Uppvärmningen av bostäder och lokaler är en av de högsta energiförbrukarna idag och kostnaden för uppvärmning är en av de högsta utgifterna för fastighetsägare. Det har blivit en viktig miljöfråga för framtiden ur ett hållbarhetsperspektiv men även i dagens läge med de ökade elpriserna till följd av inflationen. För att kunna hantera elpriser och det ökade energibehovet måste man börja med att också bygga fastigheter och lokaler som människor har råd att bo kvar i. Vid nybyggnationer och renoveringar inriktar vi oss på att isolera fastigheterna så de klassas som lågenergi/passiv hus.

Martin menar på att kompetens och kunskap inom fältet lågenergi är en framtidsförsäkring då många entreprenörer efterfrågar personal med kunskaper inom byggnation av lågenergi- och passivhusteknik.
Men också utifrån kraven från EU och samhället som i framtiden kommer behöva ställa om till mer hållbara byggtekniker generellt.

– Byggbranschen är idag överhettad med en stor brist på kompetent personal som kan uppfylla samhällets krav på hållbara och energilåga byggtekniker. Företag inom branschen gör sig själva och sina företag en stor tjänst att låta sina anställda studera denna utbildning.

Liknande artiklar