Händelserikt jubileumsår går mot sitt slut

Från 140-årsfirande, nyinstiftat stipendium till virtual reality: 2021 har varit ett minnesvärt år för Påhlmans Handelsinstitut. Så här i slutet på året ser vi tillbaka på vår historia, reflekterar och lyfter blicken mot framtiden.

Lika banbrytande idag som 1881

Sveriges piggaste 140-åring har rötter redan från tidigt 1800-tal. Men det var inte förrän Skrivinstitutets ombildande till Bröderna Påhlmans Handelsinstitut som institutet formades 1881. Verklighetsanpassade utbildningar med koppling till näringslivet var något helt nytt på den här tiden; John och Gösta Påhlmans innovativa tankesätt väckte nationellt såväl som internationellt intresse. Bröderna skulle till och med komma att inrätta ett komplett bankkontor med egen valuta – allt för att ge sina elever de allra bästa förutsättningarna för en framgångsrik karriär efter examen.

Branschnära utbildningar och ständig näringslivsnärvaro är lika aktuellt för oss idag som för 140 år sedan. Tanken har alltid varit att lära ut ämnen som efterfrågas i samhället, snarare än “lärande för lärandets skull”. Genom att erbjuda kunskaper som tydligt speglar näringslivets behov stärker vi vår position på marknaden och säkerställer hög kvalitet på kurserna. Ända sedan dag ett har vi dessutom handplockat lärare direkt från näringslivet. Idag är samtliga lärare yrkesverksamma inom sina respektive områden, vilket gör kurserna än mer relevanta för en framtida karriär.

Givetvis har mycket skett i samhället på 140 år. Arbetsmarknadens behov är fortfarande lika centrala för vår verksamhet år 2021, men både kursutbud och pedagogik har utvecklats under årens gång. Påhlmans Handelsinstitut är idag ett modernt lärosäte där innovation och nya idéer frodas – vi vill rusta våra elever för morgondagens jobbmöjligheter.

Nytt stipendium

Samtidigt som vi starkt värnar om vår historia och våra ursprungliga värderingar så kommer framtiden alltid vara i fokus. Den goda andan som genomsyrar Påhlmans Handelsinstitut är något vi verkligen vill främja. I år tog vi därför tillfället i akt att instifta ett stipendium i samband med vårt 140-årsjubileum. Vi kommer utse “Årets Påhlmanit”: en studerande som under studietiden hos oss utmärkt sig lite extra.

2021 års stipendiat var Beatrice Barck Rotini som fick utmärkelsen för sina fina och inspirerande insatser under studietiden på YH-utbildningen Paralegal.

Kriterierna för att söka stipendiet var att man ska uppvisa hög ambition, gott kamratskap och mod. Därtill ska den studerande se möjligheter där det finns utmaningar – och sist men inte minst, sprida engagemang och hjälpa sig själv eller andra att nå framgångsrik utveckling. Stipendiet utses av Påhlmans Handelsinstituts egna Advisory Board med representanter direkt från näringslivets olika segment.

Virtual reality och framtidens institut

Samhällets tekniska framsteg innebär nya möjligheter till lärande. Vi på Påhlmans Handelsinstitut ser inte pedagogik som något statiskt, utan utvecklar vår undervisning i linje med framtidens behov. Digitala läroverktyg kommer få allt större betydelse i morgondagens lärande och i år har vi därför gjort vår första Edtech-satsning (“edtech” = digitala tjänster inom utbildning). Det handlar om VR – virtual reality – som innovativ inlärningsmetod i en retorikkurs.

De senaste årens pandemi har ytterligare förankrat vårt omvärldsfokus. Nu mer än någonsin förstår vi hur viktigt det är att anpassa verksamheten till samhällets behov och att omfamna nya digitala möjligheter så att vi kan fortsätta ligga i framkant inom yrkesförberedande utbildningar. Virtual reality, morgondagens arbetsliv och modernt utbildnings- och kursutbud – vi ser med tillförsikt på 2022 och de kommande 140 åren.

Följ med Påhlmans Handelsinstitut in i en ljus framtid!