Samhällsbyggnad

Innovationsexperten: "Så blir innovationer framgångsrika"

Torsdagen den 11 mars var vår första jubileumsföreläsning. Innovationsexperten Håkan Ozan berättade om hur man skapar framgångsrika innovationer och företag vid en gratis onlineföreläsning hos oss på Påhlmans Handelsinstitut. Se föreläsningen här i efterhand.

Håkan Ozan är forskare och expert inom innovationsledning och innovativa organisationer, och han har varit verksam inom IT-branschen i mer än 20 år. På föreläsningen delade han med sig av hur man sjösätter framgångsrika innovationer på marknaden.

Berätta vad som fick dig intresserad av innovationer?

– Jag är extremt nyfiken av mig och avskyr att göra sånt som redan gjorts. Därför blev jag tidigt entreprenör och intresserad av innovationsledning, men jag märkte att det saknades bra kunskap kring hur man strukturerar arbetet kring innovationer och blev därför forskare på området 2005.

Vad handlade föreläsningen om?

– Hur man bör jobba långsiktigt med uppfinningar och innovationer för att få ett strukturerat innovationsarbete som både ger tillväxt och framgång som företagare. Det kallas strukturerad innovationsledning och handlar om hur man utformar sin innovationsprocess, och går från exempelvis en ny idé till kommersiell produkt eller tjänst på marknaden.

– Jag pratade även om vad som påverkar en organisations innovationsförmåga, hur man mäter den, och hur företagets digitalisering påverkar det innovativa företagets framgång.

Vad innebär begreppet innovation rent praktiskt?

– Den korta versionen är att det är “något nytt”. När man till exempel tar en uppfinning till marknaden som får samhällsnytta kan det bli en innovation.

– Ofta handlar det om att finna en bättre och ny lösning på ett redan befintligt behov. Henry Ford, som började masstillverka bilar i början av 1900-talet, har förklarat innovation med att om han hade frågat folk i början av sin företagarkarriär vad de velat ha - hade de sagt "en snabbare häst". Som företag gäller det alltså att förstå behoven och ge människor sådant som de inte ens visste att de ville ha.

Vad bör ett företag göra för att bli mer innovativa?

– Marknaden arbetar idag främst med “ad hoc-innovationer”, vilket är korta projekt som kan ge snabba innovationer utan riktning, helhetstänk och samhällsnytta.

– Det är därför en innovation behöver ingå i ett helhetstänk – ett “innovationsledningssystem” – där man tar hänsyn till företagets övriga perspektiv. Det är alltså företagets infrastruktur för att innovationsprojekten ska bli lösningar på verkliga marknadsbehov.

Vad innebär en innovativ organisation och innovativt ledarskap?

– Det är en organisation som i sitt DNA och ledarskap har modet att ta sig an projekt och idéer som man inte helt vet utgången för. Det vi inom innovationsledning kallar ”leadership commitment”.

– Innovation är direkt förknippat med risk eftersom man gör nya och obeprövade saker. Som organisation måste vi därför etablera en innovationsprocess och ett helhetstänk som successivt eliminerar osäkerhet och risk och säkrar framgång.

Är innovation viktigt endast för företag med huvudfokus på digitala produkter och tjänster?

– Nej, tvärtom, men digitaliseringen är en väldigt viktig komponent i nästan all innovativ utveckling idag eftersom vi befinner oss i en tid då allt får en digital kärna.

– Digitala utvecklingen påverkar alla branscher och industrier, så alla behöver ha god kunskap om hur man integrerar digitalisering och innovationsledning för nytänkande lösningar.