HR & Ledarskap

4 snabba med Elizabeth Kuylenstierna

Elizabeth Kuylenstierna är ledarskapskonsult, medlare, terapeut, coach, författare, UGL-handledare och en av Sveriges mest efterfrågade föreläsare. Hennes expertis inom kommunikation och ledarskap sträcker sig 20 år bak i tiden. Vi ställde 4 snabba frågor om kommunikation och ledarskap!

Beskriv dig själv med 3 ord!

Lyhörd, utmanande och modig.

Vilken efterfrågan på kompetens ser du just nu inom ditt område?

Just nu handlar det mycket om att handleda team, coacha chefer och hjälpa till med svåra situationer som förändringar, konflikter, låsta lägen och andra slags kriser. Det passar mig utmärkt, ju svårare desto mer intressant.

Vad för råd vill du ge till framtidens ledare/chefer?

Att de ska våga leda och vara tydliga, men också våga vara människor och visa sårbarhet. Ingen vill ha en chef som saknar självinsikt och bara pratar siffror, men alla vill ha en som kan kommunicera, är tydliga men också som lyssnar.

Vilka utmaningar ser du just nu inom ditt område?

Det är utmanande att arbeta med kommunikation och att utveckla gruppers relationer när alla sitter bakom dataskärmar hemma i köket. Mycket arbete kring grupputveckling och gruppdynamik går förlorat för att många har pausat den processen. Jag hoppas att fler ska utnyttja Zoom och Teams för att arbeta med kulturfrågorna och ge feedback.

Ingen vill ha en chef som saknar självinsikt, men alla vill ha en som kan kommunicera och lyssna

Elizabeth Kuylenstierna