Studerande

Certifierad Ekonomiassistent med företagsanalys, online - Nyhet!

Information

Plats
Online
Avgift
33 375 kr ink. moms.
Bli ekonomiassistent eller redovisningsassistent: lär dig löpande bokföring och förberedande bokslut. Denna yrkesinriktade deltidsutbildning ger dig användbara kunskaper inom redovisning. Du får kännedom om nyckeltalsberäkningar och lär dig analysera årsredovisningar i kursdelen Företagsanalys.

Om utbildningen

Du lär dig löpande bokföring, avstämning, förbereda ett bokslut, analysera årsredovisningar och presentera ekonomiska rapporter. Utbildningen innefattar även företagsekonomi och affärsjuridik.

Utbildningen startar när det passar dig och du har tillgång till alla kursdelar i 12 månader från inloggningsdagen - det ger dig frihet att studera när, var och hur mycket du vill.

- Vad är det för skillnad och likhet mellan arbetsuppgifterna för en ekonomiassistent och redovisningsassistent? 

Det är en hårfin, om ens någon skillnad mellan ekonomiassistent och redovisningsassistent. På den lite mer grundläggande nivån sysslar alla med bokföring i en eller annan form. Ibland gör redovisningsassistenten mer av bokslutsarbetet och hjälper ofta till med årsredovisningen, medan ekonomiassistenten jobbar med den dagliga bokföringen, reskontrabevakning och betalningar.

Efter utbildningen får du ett intyg på dina kunskaper om du har fullgjort alla obligatoriska moment i respektive kursdel. För att bli Certifierad Ekonomiassistent/Redovisningsassistent krävs godkänt resultat på tentamen i Bokföring, Bokslut och Företagsanalys.

Mål

Att du efter genomförd utbildning kan ansvara för och arbeta med den löpande bokföringen, förbereda bokslutet och även presentera ekonomisk information samt enklare analyser.

Program

Företagsekonomi grund, 12 tim

 • Budgetering
 • Kalkyler
 • Kostnad och intäkter
 • Olika företagsformers påverkan på bokföringen
 • Prissättningsmodeller
 • Ränteberäkning

Bokföring, 36 tim

 • Bas 2015
 • Bokföring på dator - Visma Administration 2000
 • Bokföringslagen
 • Fakturering
 • Leverantörs- och kundreskontra
 • Löpande bokföring
 • Termer och begrepp

Aktuellt i innehållet är Statens kontoplan: ny undervisningsvideo samt handledning för baskontoplan 2020 med konteringsanvisningar från Ekonomistyrningsverket. För dig som är/blir verksam i offentlig sektor.

Affärsjuridik, 9 tim

 • Avtal
 • Fordringar
 • Köprätt

Bokslut, 30 tim

 • Bokslut- och årsredovisning
 • Bokslutsdispositioner
 • Eget kapital i AB
 • Materiella/immateriella och finansiella anläggningstillgångar
 • Omsättningstillgångar
 • Periodiseringar
 • Redovisningslagar
 • Skatt 
 • Skulder och obeskattade reserver
 • Nyckeltal

Företagsanalys, 20 tim

 • Introduktion och teori
 • Räkenskapsanalys
 • Ekonomiska analyser av årsbokslut och årsredovisning
 • Kassa- och balanslikviditet
 • Soliditet
 • Avkastning på eget, totalt och sysselsatt kapital
 • Vinstmarginal
 • Varulagrets omsättningshastighet
 • Erhållen och lämnad kredittid
 • Debiteringsgrad
 • Årsredovisning att räkna på
 • Nyckeltalsberäkningar och analyser
 • Presentera ekonomisk information
 • Exempel och egna övningar i Excel

En studietimme = 55 minuter.

Förkunskaper

 • Du behärskar svenska i tal och skrift, vilket motsvarar godkänt i Svenska/Svenska som andraspråk kurs A och B, alternativt nivå B2 enligt Europarådets nivåskala (GERS).
 • För att tillgodose dig utbildningen på bästa sätt är det önskvärt om du har grundkunskaper i matematik (motsvarande matematik A) samt ett intresse för siffror.

Lärare

Våra lärare är aktivt yrkesverksamma inom de ämnen som de undervisar i. Regelbundna utvärderingar med deltagarna säkerställer att pedagogiken ligger på en hög nivå.

Att studera online

 • Vi hanterar anmälan löpande, vilket ger dig friheten att starta dina studier när det passar dig: två vardagar efter anmälan får du dina inloggningsuppgifter.
 • Det sker inga fysiska träffar eller tidsbestämda uppgifter och du väljer själv din studietakt.
 • I studieplattformen får du personlig kontakt och vägledning av din lärare samt tillgång till chattforum. Läraren svarar på frågor varje vardag (som mest kan återkopplingen dröja 36 timmar, oftast får du svar snabbare).
 • Allt material finns tillgängligt för repetition under hela studietiden.
 • Var god starta med kursdelen Företagsekonomi, därefter läser du Bokföring, Bokslut och avslutar med Företagsanalys.
  Den kortare kursdelen Affärsjuridik kan läsas när som helst. Efter varje kursdel meddelar du läraren att du är klar: då får du ett godkännande alternativt uppgifter att komplettera med.
 • Du kan som längst studera online ett år från att du loggat in.

Karriärcoachning, försäkring och praktik

Under din studietid hos oss är du försäkrad, vilket betyder att om du vill ta initiativ till att själv skaffa dig praktik så går det alldeles utmärkt.
Praktik ingår alltså inte i denna utbildning: om du önskar extra stöd inför att själv anskaffa praktik så är du välkommen att välja till karriärcoachning.

Certifiering

Efter kursdelarna Bokföring, Bokslut och Företagsanalys har du möjlighet att skriva tentamen online i respektive ämne på bestämd dag och tid. Tiden för tentamen är begränsad till tre timmar. Läraren gör tentamen tillgänglig för dig i studieplattformen enligt överenskommelse.

Studielitteratur

I alla kursdelar ingår litteraturen som en del av materialet på studieplattformen, så du behöver inte köpa några extra böcker.

Tekniska förutsättningar

 • Du har tillgång till en dator med internetuppkoppling: både PC och Mac fungerar bra för studieplattformen med operativsystemen Windows 10 och även MacOS, IOS, iPadOs och Android. 
 • Vi rekommenderar den senaste versionen av webbläsare Google Chrome eller Firefox.
 • Du kan ladda ner och läsa filer som Excel och Pdf då det ingår i studiematerialet.
 • När det gäller uppkoppling/bandbredd rekommenderar vi 1MB/s vid exempelvis videouppladdning.
 • Samtliga operativsystem ska vara 64-bit.
 • Här kan du läsa mer om bokföringsprogrammet Visma Administration.

Nästa steg

Det finns flera alternativ på fortsättningskurser att välja för dig som vill bygga på din kompetens och CV ytterligare efter avslutad utbildning, exempelvis påbyggnadskursen Redovisningsengelska, online.

Om du vill bredda ditt CV och öka dina möjligheter så är kursen Löneadministration I, online ett bra val.

Om du bokar en kurs inom sex månader efter avslutad utbildning så får du 10 % i rabatt, ange PHIvän10 i meddelanderutan (endast webbokning, rabatter går ej att kombinera).

Om du hellre vill läsa löneadministration än företagsanalys, så hittar du den utbildningen här.

Avgift och finansiering

33 375 kronor inklusive moms. (25%)
26 700 kronor exklusive moms.

 • Ange vid anmälan om du vill delbetala vid tre tillfällen utan extra kostnad (gäller privatpersoner).
 • Vi fakturerar i samband med din anmälan.
 • Frivillig tentamen i Bokföring, Bokslut och Företagsanalys ingår i avgiften, samt eventuell omtentamen.
 • Under din studietid på Påhlmans Handelsinstitut så får du rabatt på Bokus och Akademibokhandeln.
 • I samarbete med Human Finans rekommenderar vi det förmånliga lånet till avgiften, välkommen in på deras hemsida.
 • Som studerande på en utbildning hos oss får du gratis tillgång till tusentals kurser via LinkedIn Learning.
 • Våra köpevillkor.

För dig med A-kassa

så kan det finnas möjlighet att behålla din ersättning under förutsättning att du söker ett heltidsarbete och står till arbetsmarknadens förfogande. Kontakta din A-kassa och fråga vilka regler som gäller hos dem. Om du behöver ett intyg, vänligen anmäl dig och notera i meddelandefältet "Intyg A-kassa": då gäller din anmälan endast om du får klartecken från din A-kassa.

Frågor? Varmt välkommen!

Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss på info@phi.se och 010-157 64 34.

Frågor och svar.

Vi har satt fart på karriärer sedan 1881.

Kontakt

Kontaktperson

Info@phi.se