Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Tidigare YH-utbildningar

Här hittar du all information om våra tidigare YH-utbildningar.

Affärsutvecklare IT-lösningar, 400 YH-poäng

Du får kompetens inom bland annat marknadsföring, projektledning, strategisk verksamhetsutveckling och marknadsanalys. Undervisningen bedrivs av konsulter med direkt koppling till näringslivet. En tredjedel av utbildningen praktiserar du hos ett företag inom aktuellt område, vilket ger dig ett stort nätverk av värdefulla kontakter, och ökad chans till arbete efter studierna.

Övergripande mål med utbildningen är att den studerande efter genomförd utbildning ska kunna analysera marknaden för IT-produkter och förstå kundbehov inom IT-branschen samt kunna identifiera lönsamma kundsegment inom branschen. Vidare ska den studerande kunna planera och genomföra professionella säljmöten och förhandlingar och skapa lönsamma affärer.

Kvalificerad IT-projektledare, 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-projektledare ger dig ovärderliga kunskaper inom kommunikation, projektledning och ledarskap – färdigheter som värderas högt på arbetsmarknaden idag. Undervisningen bedrivs av konsulter med direkt koppling till näringslivet.

Övergripande mål med utbildningen är att den studerande efter genomförd utbildning ska kunna driva ett IT-projekt effektivt mot uppsatta mål och göra riskbedömningar inför projektstarten. Den studerande ska även förstå sambandet mellan IT och strategisk verksamhetsutveckling och ha kännedom om affärssystem samt om de metoder och teorier som används vid IT-förändringsprocesser.

Kvalificerad Lönekonsult, 400 YH-poäng

En studiemedelsberättigad heltidsutbildning, 400 YH-poäng. Utbildningens övergripande mål är att efter examen ska de studerande ha de kunskaper och färdigheter som krävs för att arbeta som Lönekonsult, Lönecontroller, Löneekonom, Löneadministratör, HR-assistent eller motsvarande roll.

Efter avslutad utbildning kommer den studerande ha färdigheter i och kompetenser för att bland annat praktiskt tillämpa löpande lönearbete och löneadministration och ha förståelse för löneårets olika händelser, genomföra grundläggande bokföring och redovisning inkl avstämningar samt leverera tjänster såsom rapporter och analyser, bl a nyckeltal och företagsvärdering.

Kvalificerad researcher, 400 YH-poäng

Påhlmans handelsinstitut har under närmare ett decennium bedrivit yrkeshögskoleutbildningen, Kvalificerad researcher. Utbildningen är landets djupaste och mest omfattande utbildning inom research och rustar den studerande för research inom utredning, journalistik, rekrytering, lobbying, säkerhet och PR.

Övergripande mål med utbildningen är att den studerande efter genomförd utbildning ska kunna genomföra företags- och personresearch samt avancerade researchuppdrag. Den studerande kommer att vara väl bevandrad i offentlighetsprincipen, informationssökning nationellt och internationellt, källhantering, myndighetsgranskning, förvaltningskunskap, databaser och informationshämtning samt kompetens för att analysera och presentera data.

Offentlig upphandlare (YH), 400 YH-poäng

Vill du arbeta med både juridik och ekonomi? Tycker du dessutom om att leda projekt?

Då är utbildningen till Offentlig upphandlare något för dig. Alla varor och tjänster som staten, kommunerna och landstingen köper in ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Som offentlig upphandlare är det du som ser till att dessa lagar och regler följs.

Utbildningens övergripande mål är att ge den studerande kunskaper och komptenser för att arbeta som offentlig upphandlare.

Redovisningskonsult, 400 YH-poäng

Som redovisningskonsult sköter du företagets redovisning i olika former. Du har också en rådgivande roll i ekonomiska frågor så som skatter, försäkringar, budget och investeringar liksom i marknadsföring, juridik och företagets affärsutveckling. Du är ofta företagets fasta punkt.

Övergripande mål med utbildningen är att den studerande efter genomförd yrkesutbildning ska kunna arbeta självständigt och i team med kvalificerade ärenden rörande redovisning, bokslut, deklaration, skatte- och företagseko­nomisk rådgivning. Arbeta lösningsinriktat och konsultativt gentemot anställda, organisation och externa kontaktytor. Värdera resultat och analysera olika verksamheters lönsamhet, finansiella ställning och likviditet. Upprätta och tolka ekonomiska kalkyler för ett företags lönsamhet, prissättning, finansiering, likviditet och finansiella status.


Vad är YH-utbildningar

YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen.

Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolan