Strategisk innovationsledare med inriktning digitalisering

Information

Plats
Distans
Startdatum
22 oktober 2024
Avgift
144 995 kr ink. moms.
Är du en erfaren ledare som strävar efter att systematiskt organisera innovationsarbetet inom ditt företag eller organisation? Vår skräddarsydda utbildning Strategisk innovationsledare med inriktning digitalisering riktar sig till seniora ledare som vill stärka sin kompetens och få tillgång till de senaste metoderna.

Om utbildningen

Vår utbildning Strategisk innovationsledning med fokus på digitalisering syftar till att förse dig med den nödvändiga kunskapen som krävs för att möta de utmaningar som organisationer idag står inför inom sitt digitala innovationsarbete. Genom att integrera den senaste forskningen och ledande best practices inom området, samt koppla det till internationella standarder, kommer du att kunna utveckla en heltäckande strategi för innovation och digitalisering som passar din organisations specifika behov.

Under utbildningen kommer du att:

 • Utforma en innovations- och digitaliseringsstrategi fullt anpassad till din organisations (eller kunds) affärsstrategiska mål.
 • Skapa en plan för ett integrerat digitaliserings- och innovationsledningssystem.
 • Utveckla en strategisk resursutvecklingsplan.
 • Formulera en komplett handlingsplan för de kommande årens digitaliseringsarbete och innovationssatsningar.

Under utbildningen arbetar vi med peer learning vilket innebär att du kommer ingå i grupp om två till tre personer med syftet att lära av varandra. Under utvecklingsarbetet med din innovations- och digitaliseringsstrategi ingår dessutom coachningstöd med utbildningsledaren.

Upplägg

Utbildningen hålls online via Teams med ett fåtal fysiska träffar i Stockholm och är utformad som en deltidsutbildning. Utbildningen är planerad att pågå över 30 veckor inklusive bland annat juluppehåll med start i oktober. Examinationen kommer att äga rum i maj 2025.

Utbildningen vänder sig primärt till seniora ledare med ansvar för innovations- och utvecklingsfrågor, men är även lämplig för konsulter som vill kvalitetssäkra sin yrkeskompetens.

Vi välkomnar även deltagare som är delaktiga i innovationsarbete med digitalisering och IT, såsom affärsutvecklare, verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga, marknadsansvariga och liknande roller med utvecklingsansvar. Teknisk expertis är inte ett krav, men erfarenhet från IT-branschen är en fördel.

Kurser

 • Introduktion till strategisk innovationsledning. Introduktion till innovation, innovationsledning, kreativitet, innovationsprocesser, och innovationsprojekt.
 • Introduktion till strategiskt arbete. Strategiskt tänkande, introduktion till ledningssystem och operativa modeller, ISO 56000-serien, innovationsportföljer, det strategiska ramverket ASE för ledningssystem för innovation och digitalisering.
 • Nulägesanalys. Metoder och verktyg för mognadsanalyser för innovationsledning (IMA) och digitaliseringsledning (DMA), och kartläggning av operativ modell.
 • Omvärlds- och framtidsanalys. Metoder och verktyg för omvärlds- och trendanalys för strategi och innovation (PESTLED, SOTA, m.fl.) samt metoder för strategisk framsyn och framväxande teknologier.
 • Strategiutveckling. Systematiska metoder och verktyg för utveckling av en innovations- och digitaliseringsstrategi som möter framtida utmaningar och skapar förutsättningar för digital innovation samt målbildsutveckling med scenarioplanering.
 • IT-strategisk analys och planering. Metoder och verktyg för analys och teknologisk planering och framtida operativ modell för det informationsteknologiska stödet för den kommande digitala innovationsutvecklingen.
 • Strategisk verksamhetsplanering. Metoder och verktyg för utveckling av strategiska handlingsplaner för framtida digitalisering och IT samt integration i verksamhetsplaner.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du ha kompetensen att leda arbetet med strategisk innovation med fokus på digitalisering. Med dig kommer du ha en fullt utvecklad strategi för innovation och digitalisering som är anpassad till din organisations behov och mål. Dessutom har du möjlighet att certifiera dig som innovationsledare, i enlighet med aktuella certifieringskrav och ISO-standarder.

Kontakt

info@phi.se

Om utbildningen